Rezultatele consultării vor contribui la a stabili dacă și în ce mod regulamentul existent trebuie revizuit pentru a stimula întreprinderile și piața unică a UE. Consultarea se înscrie în eforturile UE de a păstra locurile de muncă și de a promova redresarea economică, creșterea durabilă și majorarea ratei investițiilor, astfel cum se prevede în Strategia Europa 2020.
Într-o economie dinamică și modernă, cazurile de insolvență fac parte din viață. Circa jumătate din întreprinderi supraviețuiesc mai puțin de cinci ani. În 2010, în UE un număr total de 220 000 de întreprinderi au intrat în lichidare, ceea ce înseamnă că, zilnic, și-au încetat activitatea circa 600 de întreprinderi din Europa. Această tendință a continuat să se înregistreze și în 2011. Prin urmare, este esențial să existe dispoziții legale moderne și proceduri eficiente pentru a ajuta întreprinderile care au forță economică suficientă, să surmonteze dificultățile financiare și să beneficieze de "o a doua șansă".
„O legislație modernă în materie de insolvență este esențială pentru stabilitatea financiară și pentru eficiența sistemului financiar. Reprezintă o parte esențială a unei piețe unice moderne și îi încurajează pe întreprinzători să își asume riscuri. Și, dacă este necesar, oferă o procedură clară prin care întreprinderile își pot înceta activitatea,” a afirmat comisarul UE pentru justiție, dna Viviane Reding.
Oficialul european consideră că „O legislație modernă în materie de insolvență va contribui la consolidarea economiei, întrucât va oferi o a doua șansă întreprinderilor solide din punct de vedere financiar, dar care întâmpină dificultăți financiare pe termen scurt. Din acest motiv, am lansat o consultare care se adresează atât întreprinderilor, cât și juriștilor, autorităților judiciare și publicului larg.”
Regulamentul privind procedurile de insolvență din 2000 a îmbunătățit securitatea juridică și a facilitat cooperarea în ceea ce privește tratarea cazurilor transfrontaliere de insolvență. Însă, după zece ani de aplicare, este necesară revizuirea lui, ca urmare a evoluțiilor importante din cadrul legislațiilor naționale în materie de insolvență și a schimbărilor considerabile survenite în ceea ce privește mediul economic și politic.
Comisia consultă întreprinderile mici și mari, persoanele care desfășoară activități independente, practicienii din domeniul insolvenței, autoritățile judiciare, autoritățile publice, creditorii, cadrele universitare și publicul larg cu privire la experiența lor în materie de insolvență, în special în procedurile transfrontaliere de insolvență. Răspunsurile lor vor ajuta Comisia să stabilească dacă și în ce mod cadrul legal actual ar trebui îmbunătățit și modernizat.
Consultarea este deschisă până la 21 iunie 2012.