Valoarea medie lunară calculată la nivel naţional a ajutorului social acordat în primele nouă luni din 2012 a fost de 179,2 lei/familie beneficiară, respectiv 73,2 lei/persoană dintr-o familie beneficiară.

În perioada menţionată, au beneficiat de acest ajutor în medie 191.530 familii, cu 3.979 familii mai multe comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior (2,1%).

Judeţele cu cel mai mare număr de familii beneficiare de venit minim garantat au fost Dâmboviţa (6.606), Argeş (6.741), Bacău (7.482), Teleorman (7.551), Galaţi (7.750), Vaslui (8.306), Buzău (8.625) şi Dolj (12.636 familii).

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012 au fost plătite 75.408 ajutoare către persoane singure. Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul anterior a avut loc o creştere a ponderii persoanelor singure în total familii beneficiare, de la 39,1% în primele trei trimestre din 2011 la 39,2% în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012.

Cea mai mare parte din persoanele beneficiare se aflau în familii formate din patru persoane (22,5%). Dimensiunea medie estimată a familiei beneficiare a fost de 2,45 persoane/familie beneficiară, fiind identică cu cea din aceeaşi perioadă din anul 2011.

Distribuţia sumelor plătite este diferită de cea a familiilor beneficiare, în principal datorită nivelurilor maxime prevăzute de lege pentru fiecare tip de familie în parte. Deşi persoanele singure au reprezentat aproape 40% din numărul total de familii beneficiare, acestea au primit puţin mai mult de un sfert din totalul sumelor alocate.

Ponderea familiilor formate din patru sau mai multe persoane în total familii beneficiare a fost de 26,1% la nivel naţional. Judeţele care au avut o pondere de peste 33% au fost Satu Mare, Vaslui, Bihor, Iaşi, Braşov, Sălaj, Mureş şi Covasna, ultimul cu valoarea cea mai mare, de 38,5%.

Aproximativ trei sferturi din totalul familiilor beneficiare (75,4%) erau domiciliate în mediul rural. Judeţele care au înregistrat cele mai mari ponderi ale mediului rural în totalul familiilor beneficiare (peste 90%) au fost Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Dolj şi Sălaj (ultimul cu 91,9%).

Cele mai mari ponderi ale mediului urban (peste 55%) s-au înregistrat în judeţele Hunedoara, Suceava, Covasna, Tulcea şi Constanţa (ultimul cu 80,6%).

Suma plătită în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2012, de 310,682 milioane lei, a fost mai mare cu 16.268.847 lei (5,5%) decât cea din perioada corespunzătoare din anul 2011, datorită creşterii numărului de familii, respectiv persoane beneficiare, aşa cum s-a menţionat anterior.

De asemenea a avut loc o creştere a sumelor medii lunare plătite/familie beneficiară, de la 174,4 lei la 180,2 lei.

Pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat au fost cheltuiţi 17,098 milioane lei, cu 2,198 milioane lei, mai mult decât în aceeaşi perioadă din anul anterior, fiind înregistrată, de asemenea, şi o creştere a numărului de beneficiari.

De asemenea, s-au cheltuit 164.507 lei pentru plata asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren, inundaţiilor pentru 3.270 familii beneficiare de venit minim garantat.

Venitul minim garantat (VMG), este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Actul normativ care reglementează acest program este Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare.

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, cerere care se înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.

Valoarea ajutorului social lunar se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
SURSA: Agerpres