Primele contribuţii de pe Pilonul II au fost virate către administratorii fondurilor de pensii în luna mai 2008, iar cele mai recente, în aprilie anul acesta. Astfel, dacă o persoană ar fi contribuit lunar la Pilonul II având salariul mediu brut pe economie, după 36 de luni, contribuţiile brute ale acesteia s-ar fi ridicat la 1.506 lei.
Potrivit unei analize realizate de Asociaţia pentru Pensii Administrate Privat din România (APAPR), cel mai bun randament pentru trei ani de contribuţii la nivelul salariului mediu brut l-ar fi obţinut o persoană care ar fi optat pentru fondul de pensii de la ING, întrucât acum ar fi avut în cont 1.765 lei. Astfel, profitul net obţinut în raport cu contribuţiile brute este de 17,2%, de aproape trei ori mai mare decât inflaţia anualizată din această perioadă, care s-a cifrat la 6,44%.
Următoarele performanţe, foarte apropiate de prima, le-ar fi obţinut o persoană care a optat pentru Generali sau BCR. Până în prezent s-ar fi cumulat 1.762 lei la Generali sau 1.760 lei la BCR. Profitul net în raport cu contribuţiile brute ar fi fost de 17%, respectiv de 16,9%.
Cei mai puţini bani în raport cu contribuţiile i-ar fi obţinut o persoană care ar fi ales unul din fondurile de pensii BRD sau Aegon. În cazul BRD ar fi avut în cont 1.693 lei, iar în cazul Aegon – 1.683 lei. Performanţa în raport cu contribuţiile brute de 1.506 lei ar fi fost de 12,4%, respectiv de 11,7%, ceea ce reprezintă de aproape două ori mai mult decât inflaţia anualizată din această perioadă. Cota de contribuţii calculată din salariul mediu brut a fost de 2% pentru perioada mai 2008-februarie 2010, de 2,5% pentru martie 2010 – februarie 2011 şi 3% ulterior.
Performanţe apropiate
Chiar dacă la nivelul valorii unitare a activului net (VUAN) diferenţele între fondurile de pensii sunt ceva mai mari, analiza APAPR ne arată că, de fapt, profiturile generate clienţilor de către administratori nu diferă foarte mult. Astfel, dacă între cel mai ridicat VUAN (al ING – 15,5077 lei) şi al şaselea ca valoare (al Eureko – 14,3829 lei) avem o diferenţă de circa 8%, în ceea ce priveşte profiturile generate clienţilor de cei doi administratori, diferenţa este de sub 1%. Înseamnă că primii şase administratori au înregistrat o performanţă destul de apropiată.
Activele au trecut de 5 miliarde de lei
În luna aprilie, activele nete cumulate ale celor nouă fonduri de pensii de pe Pilonul II au crescut cu 174,7 milioane lei sau 3,58%, trecând astfel de pragul de 5 miliarde de lei, mai exact, atingând 5,06 miliarde lei. Comparativ cu nivelul din urmă cu un an (aprilie 2010), activul net a crescut cu circa 61%.

În aprilie 2011, aproximativ 87,96% din activele fondurilor de pensii administrate privat erau plasate în ţară, iar restul de 12,04% erau investiţii externe. De asemenea, peste două tremi din active erau plasate în titluri de stat şi peste 6% din bani erau în depozite bancare. Circa 14% din active reprezentau plasamentele în acţiuni listate, peste 9% din bani erau investiţi în obligaţiuni corporative, iar restul în obligaţiuni municipale, obligaţiuni supranaţionale, fonduri mutuale şi instrumente derivate. Numărul de participanţi a urcat uşor până la 5,29 milioane, însă numai pentru 3,27 milioane s-au virat contribuţii în aprilie către fondurile de pensii.
Astfel, conturile nealimentate în aprilie au reprezentat 38,3% din total. Situaţia este în uşoară redresare faţă de luna martie, când numărul conturilor alimentate a scăzut consistent, la 3,07 milioane, de la 3,35 milioane în februarie.  În martie s-au transferat de fapt contribuţiile aferente lunii ianuarie şi, odată cu depunerea în premieră a declaraţiei unice, probabil unii angajatori au întâmpinat dificultăţi în completarea acesteia sau cei de la casele judeţene de pensii au procesat mai greu declaraţiile.