Ponderea acestora în Produsul Intern Brut (PIB – date semidefinitive) a fost de 13,9%, în scădere cu 1,7 puncte procentuale faţă de anul anterior (15,6%).

Cheltuielile privind protecţia socială, inclusiv costurile administrative ale schemelor de protecţie socială, s-au ridicat la 102,652 miliarde lei, cunoscând o creştere de 19,9% faţă de anul 2009.

Ponderea în PIB a acestei categorii de cheltuieli a fost de 19,6%, în creştere faţă de anul 2009 (17,1%).

Cheltuielile cu prestaţiile sociale, exclusiv costurile administrative şi alte cheltuieli, în anul 2010, au reprezentat 19,5% din PIB, în creştere cu 2,6 puncte procentuale faţă de anul 2009.

Ca şi în anii anteriori (2000-2009), protecţia socială a fost orientată cu precădere către acoperirea riscurilor de bătrâneţe şi a celor de boală sau îngrijirea sănătăţii care au implicat 40,9% şi, respectiv, 22,8% din totalul cheltuielilor cu prestaţiile sociale.

Ca efect al crizei economice, cheltuielile legate de plata şomajului au înregistrat o pondere de 14,2% în totalul cheltuielilor cu prestaţiile sociale, în anul 2010.