Pe de altă parte, câştigul salarial mediu brut pe economie s-a situat, în noiembrie 2015, la valoarea de 2.659 de lei, cu 2,5% mai mare decât în luna anterioară. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în: activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv în activităţi de servicii informatice (4.756 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.083 lei).

Datele INS relevă faptul că, în noiembrie, cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de octombrie 2015 s-au înregistrat în activităţile auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii) – cu 25,5%, în în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semi-remorcilor, fabricarea produselor din tutun (între 11 şi 13%), în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea de mobilă (între 6% şi 9%) şi, nu în ultimul rând, în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (între 5% şi 6%).

La polul opus, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, în noiembrie 2015 vs octombrie 2015, s-au consemnat în industria metalurgică (-5%), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (-4,6%), extracţia minereurilor metalifere, telecomunicaţii, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) – cu diminuare între 1% şi 2%.

De asemenea, în penultima lună a anului trecut, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna octombrie. Pe de o parte, creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale sau pentru sărbători), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), iar pe de altă parte scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea, în luna octombrie, de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri.

Potrivit sursei citate, în sectorul bugetar s-au consemnat creşteri ale câştigului salarial mediu net, în noiembrie faţă de luna precedentă în: învăţământ (+2,4%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, în administraţia publică (+1,4%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,9%).

În noiembrie, indicele câştigului salarial real a fost de 102,2%, în comparaţie cu luna precedentă.

În cazul datelor comparative noiembrie 2015 – noiembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal net a crescut în România cu 10%, iar indicele câştigului salarial real a fost de 111,3%. AGERPRES