O analiză realizată de Banca Transilvania arată că România are șanse mari să depășească Polonia din perspectiva PIB/locuitor, în cee ce privește paritatea puterii de cumpărare până la jumătatea acestui deceniu, condiţionat de accelerarea reformelor, digitalizarea sectorului public şi atenţia mai ridicată acordată investiţiilor în cercetare.

Treebuie menționat faptul că, la momentul actual, atât Polonia cât și România sunt primele două economii din Europa Centrală şi de Est, cu niveluri ale PIB-ului nominal din anul pandemic 2020 de 0,5 trilioane EUR, respectiv 0,2 trilioane EUR.

Andrei Rădulescu, director Analiză Macroeconomică, Banca Transilvania susține că având în vedere datele FMI referitoare la nivelul de dezvoltare al României, acestea confirmă o superioritate în fața Poloniei. El a adăugat că situația s-a schimbat din cauza divergențelor privind perspectiva reformelor.

„Dacă luăm în considerare datele Fondului Monetar Internaţional (FMI) în perioada 1980-1990 nivelul de dezvoltare din România a fost superior celui din Polonia. Situaţia s-a schimbat ulterior, îndeosebi ca urmare a divergenţelor din perspectiva
implementării reformelor, diferenţa de dezvoltare dintre Polonia şi România atingând niveluri record la finalul anilor 1990 şi începutul anilor 2000”, susține analistul.

Cum s-au modificat pozițiile în Europa

Totodată, acesta subliniază și faptul că în utlimii ani, distanța de dezvoltare dintre cele două țări europene s-a modificat complet. El a făcut reefrire și la sectorul privat, al cărei economii a devenit competitiv, atât la nivel european cât și mondial.

„Distanţa de dezvoltare dintre Polonia şi România s-a ajustat semnificativ în cadrul ciclului economic post criză: astfel, în 2019 (ultimul an al acelui ciclu) PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare ca procent din media UE se situa la 75,7% în Polonia, respectiv la 72% în România. Această convergenţă puternică a nivelului de dezvoltare din România spre nivelul din Polonia în ultimul deceniu a fost determinată de factori structurali. În prezent sectorul privat din aceste economii este competitiv, atât pe plan european, cât şi mondial”, susține directorul Andrei Rădulescu.

În concluzie, analiza realizată de Banca Transilvania mai arată că până la momentul actual, contribuţia factorului capital şi contribuţia productivităţii multifactoriale la ritmul anual al PIB potenţial nu a fost la fel de echilibrată, atât în Polonia, cât şi în România. Trebuie menționat faptul că pandemia de coronavirus a avut și ea un rol important în tot acest proces.