În zona de centru-nord a Capitalei (ce cuprinde subzonele Aviației, Băneasa, Dorobanți, Floreasca, Herăstrău, Kiseleff, Aviatorilor), un apartament cu două camere  are un preț mediu cerut de 69.100 de euro, în vreme ce chiria pe acest segment ajunge la circa 410 euro pe lună. Randamentul unei asemenea achiziții ar fi de aproximativ 7,1% pe an, iar investiția ar putea fi recuperată în circa 14 ani, arată o analiză realizată de portalul imobiliare.ro. La un preț de 101.100 de euro și o chirie medie de 710 euro pe lună, un apartament cu trei camere ar aduce un yield de 8,4% pe an și o perioadă de amortizare de 11 ani și circa zece luni.

În zona centrală (Unirii, Victoriei, Universitate, Romană, Cotroceni, Dacia), prețul mediu solicitat pentru o garsonieră este de 41.200 de euro, conform Imobiliare.ro, iar chiria se situează la 250 de euro – valori ce echivalează cu un randament de aproape 7,3% și un interval de recuperare a investiției de 13 ani și aproape nouă luni. Pentru o locuință bicamerală (scoasă la vânzare cu 76.200 de euro și la închiriere cu 400 de euro pe lună), nivelul yield-ului ajunge la circa 6,3%, iar perioada de amortizare la 15 ani și peste zece luni. Luând în considerare un preț mediu de 101.700 de euro, raportat la o chirie de 520 de euro pe lună, un apartament cu trei camere în zona centrală ajunge la un randament de circa 6,1%, ceea ce ar face ca investiția să fie recuperată în 16 ani și peste trei luni.

În zona semicentrală a Capitalei (1 Mai, 13 Septembrie, Dristor, Moșilor, Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Tineretului, Vitan Nou), o garsonieră costă, în medie, 38.500 de euro, iar chiria ajunge la 240 de euro pe lună; achiziția unei astfel de proprietăți ar aduce un randament de aproape 7,5% pe an și ar putea fi amortizată în 13 ani și peste patru luni. La un preț mediu de 59.900 de euro și o chirie de 320 de euro pe lună, un apartament cu două camere ar oferi un yield de 6,4% și o perioadă de recuperare a investiției de 15 ani și peste șapte luni. Un randament de 6,2% ar fi generat de o locuință tricamerală, în condițiile unui preț mediu de 75.400 de euro, față de o chirie de 390 de euro pe lună; o astfel de achiziție ar putea fi amortizată în 16 ani și circa o lună de zile.

Situația pe cartierele din cele șase sectoare ale Capitalei

În așa-numitele „cartiere” din sectorul 1 (Bucureștii Noi, Griviței, Gara de Nord), prețul solicitat pentru un apartament cu două camere este de 45.500 de euro, iar chiria ajunge la 300 de euro pe lună; o asemenea achiziție promite un randament de 7,9% și o perioadă de amortizare de 12 ani și aproape opt luni. Scoasă la vânzare cu 57.100 de euro și la închiriere cu 380 de euro pe lună, o unitate locativă cu trei camere oferă un yield de aproape 8% (7,98%), investiția putând fi recuperată în 12 ani și circa șase luni.

În sectorul 2, cartierele Tei, Colentina și Pantelimon, cumpărarea unei garsoniere cu 31.800 de euro (în condițiile unei chirii medii de 210 euro pe lună) ar oferi un randament de 7,9% pe lună și o perioadă de amortizare de 12 ani și peste șapte luni. Pe de altă parte, din achiziția unui apartament bicameral (la un preț de 49.100 de euro) ar rezulta, la o chirie de 280 de euro pe lună, un yield de 6,8% pe an și o durată de recuperare de 14 ani și peste șapte luni. La un preț de 61.900 de euro și o chirie de 340 de euro pe lună pentru o locuință cu trei camere, randamentul ar fi de aproximativ 6,6% pe an, iar perioada de amortizare de 15 ani și circa două luni.

În sectorul 3 (Titan, Balta Albă, Vitan), datele Imobiliare.ro arată că prețul mediu solicitat pentru o garsonieră este de 33.000 de euro, raportat la o chirie medie de 200 de euro pe lună; randamentul oferit de o asemenea proprietate ar fi de 7,2% pe an, iar investiția ar fi recuperată în 13 ani și nouă luni. În aceleași zone, un apartament cu două camere – disponibil spre vânzare cu 49.000 de euro și spre închiriere cu 280 de euro pe lună – ar aduce un yield de 6,8% și o perioadă de amortizare de 14 ani și șapte luni. La un preț de 61.500 de euro și o chirie de 330 de euro pe lună, o locuință tricamerală ar aduce un randament de 6,4% pe an și o durată de recuperare a investiției de 15 ani și peste șase luni.

În cartierele din sectorul 4 (Berceni, Giurgiului), achiziția unei garsoniere (cu o medie de 30.100 de euro, față de chiria lunară de 200 de euro) ar aduce un yield de aproape 8% pe an (7,97%), iar achiziția ar fi amortizată în 12 ani și peste șase luni. La o valoare medie de listare de 46.000 de euro și o chirie de 250 de euro pe lună, un apartament cu două camere ar oferi un randament de 6,5% și o perioadă de recuperare de 15 ani și patru luni. În condițiile unui preț de 61.400 de euro și unei chirii de 300 de euro pe lună, un apartament cu trei camere ajunge la un yield de 5,86% pe an, iar durata de amortizare este de peste 17 ani.

În sectorul 5 (Rahova, Ferentari, Ghencea), achiziția unui apartament cu două camere ar aduce un randament de circa 7,6%, după cum rezultă raportând chiria pe acest segment (250 de euro pe lună) la prețul mediu solicitat de proprietari (39.300 de euro); o asemenea investiție ar putea fi recuperată în circa 13 ani. Luând în calcul un preț de 53.900 de euro și o chirie de 310 euro pe lună, un apartament cu trei camere ar oferi un yield de 6,9% și o durată de amortizare a investiției de 14 ani și aproape șase luni.

În cartierele din sectorul 6 (Crângași, Drumul Taberei, Giulești, Militari), o garsonieră poate fi achiziționată, în medie, cu 31.000 de euro, în vreme ce chiria ajunge la 220 de euro pe lună; randamentul oferit de o asemenea proprietate se ridică la 8,5% pe an, iar perioada de amortizare ajunge la 11 ani și circa nouă luni. La un preț de 46.400 de euro și o chirie de 270 de euro pe lună, yield-ul generat de un apartament bicameral ar fi de aproape 7% (6,98%), iar valoarea achiziției ar fi recuperată în 14 ani și circa patru luni. Dacă o locuință tricamerală este cumpărată cu 57.900 de euro și apoi închiriată cu 330 de euro pe lună, randamentul ar ajunge la 6,8% pe an, iar investiția ar fi recuperată în 14 ani și peste șapte luni.

Randamentele în orașele secundare

În Cluj-Napoca, prețul mediu cerut pentru o garsonieră este de 33.000 de euro, în vreme ce chiria se situează la 180 de euro pe lună, conform datelor Imobiliare.ro; randamentul unei asemenea achiziții ar fi de circa 6,5% pe an, iar suma plătită inițial s-ar recupera în 15 ani și peste trei luni de zile. La un preț de 49.000 de euro și o chirie de 250 de euro pe lună, cumpărarea unui apartament cu două camere ar avea o rată de recuperare a investiției de 6,1% pe an și o perioadă de amortizare de 16 ani și patru luni. O unitate locativă cu trei camere – scoasă la vânzare la un preț mediu de 65.000 de euro și la închiriere cu 330 de euro pe lună – promite un yield de 6% și o durată de recuperare de 16 ani și cinci luni.

În Iași, achiziția unei garsoniere cu 24.300 de euro ar aduce, în condițiile unei chirii de 180 de euro pe lună, un randament de 8,8% – cel mai mare la nivelul orașelor analizate, astfel că investiția inițială ar fi recuperată în 11 ani și trei luni. La un preț de 39.000 de euro și o chirie de 250 de euro pe lună, un apartament cu două camere va genera un yield de circa 7,7% pe an, la o perioadă de amortizare de 13 ani. Nu atât de rentabilă este și achiziția unei locuințe cu trei camere în capitala Moldovei; în condițiile unui preț mediu de 54.000 de euro și unei chirii de 300 de euro pe lună, aceasta promite un randament de 6,6%, investiția putând fi recuperată în 15 ani.

În Brașov, o garsonieră este scoasă la vânzare la un preț de 28.000 de euro și la închiriere cu 150 de euro; achiziția unei asemenea unități locative ar aduce un randament de 6,4% pe an și ar fi recuperată în 15 ani și aproape șapte luni. Cumpărat cu 41.850 de euro și închiriat ulterior cu 220 de euro, un apartament cu două camere ar permite amortizarea investiției în 15 ani și circa zece luni, la o rată anuală de 6,3%. Un yield și o rată de recuperare similare ar genera și o locuință cu trei camere, la un preț de 57.000 de euro și o chirie de 300 de euro pe lună.

În Timișoara, o garsonieră cumpărată cu 28.500 de euro și închiriată cu 150 de euro pe lună ar oferi un randament anual de 6,3% și o perioadă de amortizare de 15 ani și zece luni, conform Imobiliare.ro. Raportând un preț de 44.000 de euro la o chirie de 220 de euro pe lună, un apartament cu două camere ar permite recuperarea investiției în 16 ani și opt luni de zile, cu o marjă de 6% pe an. Scoasă la vânzare cu 55.000 de euro și la închiriere cu 260 de euro pe lună, o locuință tricamerală ar aduce un yield de 5,6% și o durată de amortizare de 17 ani și peste șapte luni.

În Constanța, o unitate locativă monocamerală promite, la un preț de 27.800 de euro și o chirie de 160 de euro pe lună, un randament de 6,9% și o perioadă de recuperare a valorii inițiale de 14 ani și aproape șase luni. Cumpărat cu 42.000 de euro și închiriat cu 200 de euro pe lună, un apartament cu două camere ar genera un yield de 5,7%, iar investiția s-ar recupera în 17 ani și șase luni. O achiziție de 57.500 de euro într-o unitate locativă cu trei camere (la o chirie de 260 de euro pe lună) ar fi recuperată în 18 ani și circa cinci luni, la o rată anuală de 5,4%.

În Ploiești, o garsonieră poate fi cumpărată cu 22.000 de euro și închiriată cu 150 de euro pe lună, ceea ce echivalează cu un randament de 8,18% și o durată de amortizare de 12 ani și aproape trei luni. Scos la vânzare cu 35.000 de euro și apoi la închiriere cu 200 de euro pe lună, un apartament bicameral ar aduce un yield de 6,85% și o perioadă de recuperare a investiției de 14 ani și șapte luni. La un preț de 50.000 de euro și o chirie lunară de 260 de euro, investiția într-o locuință cu trei camere ar fi recuperată în circa 16 ani, cu o marjă anuală de 6,2%.

În Sibiu, prețul mediu cerut pentru o unitate locativă cu o cameră este de 21.500 de euro, în vreme ce chiria practicată în oraș ajunge la 150 de euro; achiziția unei astfel de locuințe ar fi recuperată în aproape 12 ani, într-un ritm de 8,37% pe an. La un preț de 38.500 de euro și o chirie de 200 de euro pe lună, investiția într-un apartament cu două camere ar fi amortizată în circa 16 ani, la o rată de 6,2% pe an. O unitate locativă cu trei camere ar aduce un randament de 6% și o perioadă de recuperare de 16 ani și opt luni (la un preț de 50.000 de euro și o chirie de 250 de euro pe lună).