Totodată, CE afirmă că România nu a informat Bruxelles-ul cu privire la deciziile sale referitoare la fluxurile bidirecţionale de gaze naturale.

Comisia precizează că autorităţile competente din statele membre trebuiau să adopte planurile de acţiune preventivă şi planurile de urgenţă până la data de 3 decembrie 2012 iar deciziile privind fluxurile bidirecţionale de gaze naturale trebuiau să fie adoptate până la 3 septembrie 2012.

'Până în prezent, România nu a notificat Comisiei adoptarea unui plan de acţiune preventivă şi a unui plan de urgenţă, aşa cum prevede regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale şi nici nu a informat Comisia cu privire la deciziile sale referitoare la fluxurile bidirecţionale de gaze naturale', precizează CE.

Regulamentul (UE) nr. 994/2010 privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale are drept obiectiv garantarea faptului că statele membre sunt bine pregătite pentru a face faţă unor eventuale întreruperi ale aprovizionării. În acest scop, statele membre ar trebui să permită fluxul bidirecţional de gaze naturale la nivel transfrontalier şi să pregătească în prealabil planuri de acţiune preventivă şi planuri de urgenţă.

România are la dispoziţie două luni pentru a se conforma obligaţiilor sale iar în caz contrar Comisia poate decide să înainteze cauza Curţii de Justiţie.

AGERPRES