'Ne exprimăm, pe această cale, convingerea că este nevoie de adoptarea Codului Fiscal cât de curând posibil, pentru a putea permite agenţilor economici din România să îşi ajusteze bugetele şi previziunile financiare pentru anii următori, în funcţie de reglementările fiscale aplicabile prin noul Cod. Camera de Comerţ şi Industrie a României, alături de întregul Sistem Cameral din România, susţine necesitatea adoptării de măsuri menite să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităţii de afaceri româneşti, pledând totodată pentru eficientizarea cheltuielilor sectorului public şi responsabilitate fiscal-bugetară din partea decidenţilor politici', se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii CCIR 'consideră oportună relaxarea fiscală în perioada post-criză', ca motor de stimulare a creşterii economice a României.

'Mediul de afaceri are nevoie de introducerea unor stimuli pentru consolidarea competitivităţii companiilor româneşti, atât pe plan intern, cât şi la nivel internaţional. CCIR face un apel în favoarea Codului Fiscal, date fiind aşteptările mediului de afaceri faţă de crearea unor condiţii fiscale care să încurajeze creşterea economică şi dezvoltarea generală a business-ului în România. Considerăm oportună implementarea măsurilor prevăzute în Codul Fiscal adoptat de Parlamentul României, totodată ţinând cont de necesităţile actuale ale comunităţii de afaceri româneşti', se mai spune în comunicat.

Reprezentanţii CCIR susţin 'necesitatea reformării sistemului fiscal actual', având în vedere realităţile din România, respectiv 'apartenenţa la Uniunea Europeană, criza economică de la sfârşitul anilor 2000 şi perioada post-criză actuală, contextul geopolitic şi macroeconomic actual'.

'Toate acestea reprezintă factori care ne obligă să creştem eficienţa fiscalităţii pentru consolidarea competitivităţii companiilor româneşti, în vederea dobândirii unei creşteri economice sustenabile. CCIR salută utilizarea pârghiilor legislative existente pentru conturarea unui pachet normativ transpartinic, care să fie asumat de întreaga clasă politică, pentru asigurarea predictibilităţii cadrului legislativ fiscal din România, în conformitate cu aşteptările mediului de afaceri şi ale partenerilor internaţionali', se menţionează în comunicat.