La începutul lunii martie, compania germană EuroPark Rust a oferit, prin intermediul reţelei EURES, 80 de posturi în domeniul hotelier-gastronomic, salariile brute fiind între 1.720 şi 2.100 euro/lună. Se cerea calificare profesională finalizată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel B1/B2). După selecţia organizată la Bucureşti, doar 37 de posturi, deci mai puţin de jumătate, au fost ocupate, una dintre bariere fiind insuficienta cunoaştere a limbii germane.

Cu un an în urmă, în două selecţii organizate la Sibiu pentru 160 de locuri de muncă (bucătari, ospătari, recepţioneri, ajutor bucătar, ajutor personal curăţenie camere) au fost acceptate… 168 de persoane.

Germania a avut, cel mai adesea, posturi vacante de ingineri (inginer mecanic, inginer proiectant, inginer pentru testări auto) şi specialişti IT, nu numai de barman, ospătar şi bucătar, respectiv de lucrători în domeniul hotelier-gastronomic.

În perioada 5-6 septembrie, la Sibiu, va avea loc o nouă selecţie de lucrători calificaţi în domeniul hotelier-gastronomic, iar AMOFM a anunţat că dispune, prin intermediul reţelei EURES, de 145 de posturi pentru cei care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania.

Astfel, Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor (ZAV) din Bonn, împreună cu Marriott Hotel Frankfurt şi compania Europa Park Rust, oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: barman (30 posturi), ospătar (60 posturi), bucătar (45 posturi) şi manager restaurant a la carte/personal serviciu organizare banchet (10 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar şi bucătar, angajatorii germani solicită persoane care au calificare profesională încheiată, experienţă în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel A2 – B1/B2).

Angajarea se face pe o perioadă de şase luni, începând cu octombrie 2013 sau aprilie 2014, în funcţie de angajator.

Salariul oferit este de 1.500 – 2.000 euro brut/lună pentru ospătar, 1.850 – 1.950 euro brut/lună pentru barman şi 1.500 – 2.100 euro brut/lună (în funcţie de calificare şi experienţă profesională) pentru bucătar.

Timpul de lucru este de 40 – 45,5 ore/săptămână, se lucrează în week-end şi de sărbătorile legale. Cazarea poate fi asigurată de către angajator gratuit/contra-cost (270 euro/lună), iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabilă sau pe cont propriu.

Pentru posturile de manager restaurant a la carte/personal serviciu organizare banchet sunt solicitate persoane care au atât cunoştinţe foarte bune de limba germană (nivel C2), cât şi cunoştinţe bune de limba engleză (nivel B2), precum şi calificare şi experienţă în domeniu.

Pentru a participa la selecţia care se va organiza la Sibiu în zilele de 5 şi 6 septembrie, persoanele cu domiciliul în Bucureşti, care corespund cerinţelor posturilor oferite, se vor adresa consilierului EURES din cadrul AMOFM pentru a primi invitaţie de participare la selecţie.

EURES a fost creat în scopul facilitării liberei circulaţii a forţei de muncă în Uniunea Europeană şi este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de recrutare din statele membre, plus Norvegia, Liechtenstein, Islanda şi Elveţia.

SURSA: Agerpres