Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (72,8%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual – indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2013, a fost de 542,2 mii persoane, din care:

  • 396,2 mii persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 8,5% din totalul pensionarilor din această categorie;
  • 146,0 mii persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 26,8% din totalul acestora.

Pensia medie lunară a fost, în perioada de referinţă, de 811 lei, mai mare cu 3,2% faţă de acelaşi trimestru al anului precedent şi cu 0,4% faţă de trimestrul III 2013.

Ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari o deţin pensionarii de asigurări sociale, în timp ce pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 87% în totalul celor de asigurări sociale.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 811 lei în trimestrul IV 2013, cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 350 de lei. Astfel, dacă la Giurgiu pensia medie a fost de 650 de lei, în Capitală aceasta s-a ridicat la 1.025 de lei.

Indicele pensiei medii reale pentru trimestrul IV 2013, faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale şi indicele preţurilor de consum, a fost de 100,3%.