Numărul studenţilor susţinuţi prin intermediul programului Bursele Cosmote s-a dublat anul acesta, ca urmare a încheierii etapei de evaluare a celei de-a doua ediţii a programului de responsabilitate socială lansat în 2010. Astfel, 5 noi studenţi în anul I vor beneficia, începând de anul acesta, de suport financiar pe durata studiilor universitare, prin intermediul unei burse în valoare de 150 Euro/lună, echivalent în lei, pe o durată de 9 luni (octombrie-iunie) pe an.

Câştigătorii celei de-a doua ediţii a Burselor Cosmote de anul acesta sunt: Samsonescu Daniela din Suceava, studentă la Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică şi la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Facultatea de Horticultură, Balan Elena-Lavinia din Iaşi, studentă la Universitatea de Medicină şi Farmacie "GR. T. Popa" Iaşi, Medicină Generală, Panoschi Cristina-Laura din Neamţ, studentă la Academia de Studii Economice, Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, secţia Germană şi la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Specializarea Germană, Miron Victor-Daniel din Tecuci, Galaţi, student la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Facultatea de Medicină Generală şi Neaţu Diana-Andreea din Giurgiu, studentă la Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, specializarea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Cea de-a doua ediţie a Burselor Cosmote a captat atenţia a peste 200 de tineri studenţi, care au aplicat în perioada 15 septembrie – 15 octombrie, dintre care 168 de aplicaţii au fost validate şi luate în considerare pentru alegerea celor 25 de finalişti. Juriul ediţiei 2011 a evaluat cei 25 de finalişti pe parcursul celor două zile de interviuri, urmate de desemnarea celor 5 câştigători.