În hotărârea pronunțată la 1 martie 2011 în cauza Test-Achats, Curtea de Justiție a stabilit că până la 21 decembrie 2012 asigurătorii trebuie să aplice un tratament egal clienților individuali de sex masculin și celor de sex feminin în ceea ce privește primele de asigurare și prestațiile.
În septembrie 2011, vicepreședinte Viviane Reding, comisarul european pentru justiție, s-a întâlnit cu asigurători europeni de renume pentru a discuta modul în care sectorul trebuie să se adapteze la hotărârea Curții.
În urma consultărilor cu guvernele naționale, cu asigurători și consumatori, noile orientări ale Comisiei răspund nevoii de îndrumări practice privind implicațiile hotărârii. Scopul acestora este de a oferi avantaje atât pentru consumatori, cât și pentru societățile de asigurări.
Michel Barnier, comisarul UE pentru piața internă și servicii, a declarat: „Au existat unele preocupări în rândul asigurătorilor cu privire la impactul și consecințele acestei hotărâri importante, în special în această perioadă în care asigurătorii, la fel ca toți ceilalți participanți de pe piața financiară, se confruntă cu provocări importante. Cred că aceste orientări vor fi utile sectorului și îi vor asista pe asigurători în procesul de adaptare a contractelor și primelor pentru a asigura punerea în conformitate cu hotărârea, la timp și în totalitate. Atât sectorul, cât și titularii de polițe de asigurare vor avea de câștigat.”
Orientările adoptate astăzi acoperă o serie de aspecte care au reieșit din consultări aprofundate cu statele membre și cu părțile interesate. De exemplu, acestea clarifică faptul că hotărârea se aplică numai contractelor noi, în special celor încheiate începând cu 21 decembrie 2012. De asemenea, orientările oferă exemple concrete care indică ce se înțelege prin „contracte noi” pentru a garanta o aplicare extinsă la nivel european, începând cu aceeași dată, a normei privind primele și prestațiile unisex.
În plus, orientările oferă exemple de practici de asigurare privind egalitatea între femei și bărbați care sunt compatibile cu principiul primelor și prestațiilor unisex și, prin urmare, nu vor fi modificate în urma hotărârii pronunțate în cauza Test-Achats. Aceste practici sunt foarte diferite, variind de la calcularea provizioanelor tehnice la prețurile de reasigurare, la subscrierea medicală sau la acțiunile de promovare cu un obiectiv precis.
Hotărârea în cauza Test-Achats nu înseamnă că femeile vor plăti întotdeauna aceleași prime de asigurări auto ca și bărbații.
În prezent, un tânăr conducător auto vigilent plătește mai mult pentru asigurarea auto doar pentru că este bărbat. În temeiul acestei hotărâri, asigurătorii nu mai pot utiliza sexul ca un factor de risc determinant pentru a justifica diferențele în ceea ce privește primele individuale, însă primele plătite de către șoferii atenți – bărbați și femei – vor continua să scadă pe baza comportamentului lor individual la volan. Hotărârea nu afectează utilizarea altor factori legitimi de risc și prețul va continua să reflecte gradul de risc. Sexul este un factor determinant de evaluare a riscului pentru cel puțin trei mari categorii de produse: asigurări auto, asigurări de viață/anuități și asigurări private de sănătate.
În toate cele trei categorii, este probabil ca tranziția spre prețuri unisex să aibă consecințe în ceea ce privește primele și/sau prestațiile la nivel individual pentru bărbați și femei. În funcție de produsul în cauză, primele ar putea crește sau ar putea scădea pentru anumite categorii de consumatori.
Reducerile de preț care rezultă din aplicarea prețurilor unisex ar trebui să se răsfrângă asupra clienților cu același nivel de echitate ca în cazul creșterilor de prețuri.

Te-ar putea interesa și: