Până în prezent, deşi a fost atacată doar 26% din lucrare, din care în operare 12,5%, cheltuielile se ridică la 5,2 miliarde de lei (Bugetul alocat Autostrazii Transilvania în perioada 2004 – 2011).

La cei 52,5 km daţi în folosinţă, între Câmpia Turzii şi Gilău, costul pe km se ridică la circa 16 mil. euro/km, faţă de aproximativ 5,4 mil. euro/km la contractare.

Anul trecut, bugetul aprobat iniţial a fost de 977 milioane de lei, iar datoriile înregistrate în luna ianuarie 2010 se ridicau la 903 milioane de lei din care 867 milioane de lei numai la constructor.
Cum a fost împărţită autostrada şi ce s-a realizat în şapte ani

Secţiunea 1A Braşov (Cristian) – Făgăraş
Lungime                              53 km
Data la care ar fi trebuit începute lucrările: 01.03.2011
Durata                                33 luni
Perioada garanţie               24 luni
Proiectant                           Poyry & Consilier Construct
Exproprieri                        Suprafaţa estimată: 3.710.000mp
                                           Teren expropriat: 0%
Stadiul                                Proiectare sistată conform actului CNADNR nr. 93/6776/08.04.2009
Plăţi efectuate (proiectare)   6.816.856,53 lei
Secţiunea 1B Făgăraş – Sighişoara  
Lungime                            52 km
Data la care ar fi trebuit începute lucrările: 01.06.2010
Durata                                43 luni
Perioada garanţie               24 luni
Proiectant                          Nu a fost desemnat prin licitaţie
Exproprieri                        Suprafaţa estimată: 3.640.000mp
                                          Teren expropriat: 0%
Stadiul :                             Proiectare necontractată
Secţiunea 1C Sighişoara – Târgu Mureş(Ogra)
Lungime                            56 km
Data la care ar fi trebuit începute lucrările: 01.03.2010
Durata                                46 luni
Perioada garanţie               24 luni
Proiectant                          Search Corporation
Exproprieri                        Suprafaţa estimată: 3.920.000mp
                                           Teren expropriat: 0%
Stadiul :                              Proiect Tehnic – actualizare traseu şi soluţii. Proiectare sistata conform actului CNADNR nr.       93/6776/08.04.2009 
Plăţi efectuate                    8.418.281,32 lei
Secţiunea 2A Târgu Mureş (Ogra) – Câmpia Turzii
Lungime                                36 km
Data la care ar fi trebuit începute lucrările: 01.03.2010
Durata                                22 luni
Perioada garanţie               24 luni
Proiectant                              SC IPTANA SA
Exproprieri                        Suprafaţa estimată: 2.520.000mp
                                           Teren expropriat: 0%
Plăţi efectuate                        678.947 lei
Stadiul                                  studiu de fezabilitate aprobat

Secţiunea 2B Câmpia Turzii – Cluj Vest (Gilău) – în operare
Lungime                            52.5 km
Termen  începere lucrări   iulie 2004
Termen finalizare              2010
Perioada garanţie              30 luni
Proiectant                          Bechtel International INC prin subcontractor SC  IPTANA SA
Exproprieri                        finalizate
Plati efectuate                    lucrări: 654.779 mii Euro
                  utilităţi si arheologie: 123.458.818 lei
          exproprieri: 134.559.688,03 lei
Rest de plata:                     cca.18.000 mii Euro
Pret C + M / km:                14.479 mii Euro / km
Secţiunea 3A Cluj Vest (Gilău) – Mihăieşti
Lungime                              24 km
Data la care ar fi trebuit începute lucrările: 01.05.2008
Durata                                32 luni
Perioada garanţie               24 luni
Proiectant                            Search Corporation
Consultant                           JV Egis Route Scetauroute/Egis BCEOM          
Exproprieri                          Suprafaţa estimată: 1.680.000mp
                                            Teren expropriat: 0%
Valoare estimată: 59.000.000 lei
Plăţi effectuate-proiectare:                   6.334.173,07 lei
Stadiul Detalii de execuţie avizate de CTE-CNADNR
Secţiunea 3B Mihăeşti -Suplacu de Barcău
Lungime                            76 km
Data la care ar fi trebuit începute lucrările: 01.05.2008
Durata                                32 luni
Perioada garanţie               24 luni
Proiectant                           SC IPTANA SA
Exproprieri                         Suprafaţa estimată: 5.320.000mp
                                           Teren expropriat: 0%
                                           Valoare estimată: 274.994.000 lei
Plăţi efectuate-proiectare: 11.282.260,62 mil euro     
Stadiul                                Proiect de detalii de execuţie 30% finalizat, reprezentând 23 km.
Secţiunea 3C Suplacu de Barcău-Borş – în execuţie
Lungime                            64 km
Termen  începere lucrări   30.09.2004
Termen finalizare              65 luni
Perioada garanţie              24 luni
Proiectant                           Bechtel International Inc prin subcontractant SC  IPTANA SA
Exproprieri                         Număr imobile rămase de expropriat: 1.017
                                           Valoare exproprieri: 162.521.250 lei
                                            Teren expropriat: 62.51%
Plăţi efectuate                     lucrări: 240.500 mii Euro
         utilităţi şi arheologie: 11.804.531,72 lei
                     exproprieri: 116.724.250,32 lei
Stadiul                                Stadiu fizic realizat 41,5%. Sunt atacate lucrări între km 3 şi km 42+500.
                     Se lucrează la:
· consolidări între km 3 şi 5
· viaductul de la Suplacu de Barcău (1,7 km) – turnare placă de suprabetonare şi ultimele două infrastructuri
 Alocările bugetare au fost cu ţârăita
În perioada derulată de la semnare şi până în prezent, alocările bugetare anuale pentru acest proiect de infrastructură au fost întotdeauna mai mici decât cele prevăzute în Hotararea Guvernului nr.1363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea.

În primul rând, în anul 2005, atunci când la putere a venit Alianţa DA şi care a declarat prioritar pentru România coridorul IV de la Arad la Constanţa. Atunci la şefia Transporturilor se afla Gheorghe Dobre, iar rezultatele nu au fost unele satisfăctoare: economii de 126 de milioane de euro, conform estimărilor. Între timp, costurile au crescut, şi de la 2,2 miliarde de euro au ajuns la peste 5 miliarde de euro în 2009, când a fost renegociat din nou contractul. Atunci ministru al Transporturilor era Radu Berceanu, dar nici acesta nu a reuşit performanţe mai bune decât colegul său de partid.
 
 
Anul        Alocat conf. HG 1363/2003    Alocaţie Bugetară      Realizare

                      (mii lei)                                           (mii lei)     
2004              676.003                                        314.150         46,47%   
2005           1.365.028                                        322.717         23,64%   
2006           1.519.012                                        313.285         20,62%   
2007           1.773.286                                        706.480         39,84%   
2008           1.954.078                                     1.107.574         56,68%   
2009           1.784.653                                     1.394.395         78,13%   
2010           1.671.576                                        977.179         58,46%   
TOTAL    10.743.635                                   5.135.780         47,80%