În trimestrul al doilea, BCR a avut pierderi de 239,5 milioane lei, în scădere comparativ cu cele din primul trimestru, de 306,9 milioane lei.

‘Întreg Grupul BCR este angajat puternic în vederea redresării complete a evoluţiei sale financiare, atât din punct de vedere al profitului cât şi al veniturilor. Acest angajament a fost asumat pe fondul unor incertitudini continue, dar nu vom precupeţi niciun efort pentru a inversa totale aceste rezultate dezamăgitoare. În acest spirit am luat deja o serie de măsuri şi vom continua în aceeaşi direcţie în a doua jumătate a acestui an’, a declarat Tomas Spurny, preşedintele executiv al BCR.

Grupul BCR şi-a menţinut profitabilitatea operaţională solidă în prima jumătate a anului 2012, cu un profit operaţional de peste 1,205 miliarde lei (274,6 milioane euro), în uşoară scădere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent (minus 3,6%), de la 1,251 miliarde lei (299,3 milioane euro) la sfârşitul lunii iunie 2011.

Această evoluţie s-a datorat în special reducerii costurilor şi rezultatului net din tranzacţionare îmbunătăţit, la care se adaugă o creştere a venitului net din comisioane, acoperind în mare măsură diminuarea venitului net din dobânzi.

În trimestrul al doilea al acestui an, BCR a obţinut un profit operaţional de 595,5 milioane lei (134,5 milioane euro), menţinându-se aproape constant faţă de trimestrul I 2012 (minus 2,4%) într-un context economic dificil, determinat de cererea de credite scăzută, marje de dobândă în scădere datorită trecerii spre active cu risc mai redus, precum si deteriorarea continuă a ratei de schimb leu/euro, care a apăsat asupra clienţilor băncii.

Cheltuielile operaţionale din prima jumătate a anului 2012 au scăzut cu 6,9%, sau 59,6 milioane lei (13,6 milioane euro), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ajungând la 807,3 milioane lei (183,9 milioane euro). Nivelul cheltuielilor operaţionale din trimestrul al doilea este cel mai scăzut din ultimele şase trimestre.

Venitul operaţional din primul semestru a scăzut cu 5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ajungând la circa 2,013 miliarde lei (458,5 milioane euro), în special pe seama diminuării venitului net din dobânzi (minus 12,7% comparativ cu S1 2011), generată de cererea scăzută de creditare, de creşterea volumului de credite neperformante şi de concurenţa puternică pentru depozite şi active cu risc scăzut.

În trimestrul al doilea, venitul operaţional a scăzut într-un ritm mai lent (minus 4,4%) comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, mai ales datorită îmbunătăţirii venitului net din tranzacţionare şi a venitului net din comisioane.

Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit, coborând la 40,1% la sfârşitul lunii iunie 2012, datorită măsurilor de optimizare, deşi a fost afectat de generarea limitată de venituri.

Provizionarea prudentă continuă a dus la creşterea costurilor cu riscul în primul semestru, chiar dacă provizioanele în trimestrul 2 au fost mai mici decât în primele trei luni.

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru credite a crescut cu 86,1% în comparaţie anuală, ajungând la peste 1,760 miliarde în prima jumătate a anului 2012. Aceasta a dus la o rată mai bună de acoperire a creditelor neperformante, de 53,7% la sfârşitul lunii iunie 2012 comparativ cu 50% la sfârşitul anului 2011.

Evoluţia costurilor pentru acoperirea riscurilor reflectă impactul mediului dificil de afaceri asupra clienţilor corporativi ai BCR şi o abordare mai prudentă a creditării în contextul dat. Provocările economice au influenţat, totodată, formarea de credite neperformante în prima jumătate a anului 2012, segmentul corporativ şi segmentul imobiliar rămânând principalele surse de volume noi de credite neperformante.

Grupul BCR şi-a menţinut poziţia de lider de piaţă, cu o cotă de piaţă de aproximativ 20% după activele totale, în pofida unui uşor declin al activelor cu 0,5% (sau 394,5 milioane lei), până la 76,351 miliarde lei (17,152 miliarde euro) faţă de începutul anului.

Portofoliul de credite al BCR a continuat să crească (plus 2,8% de la începutul anului) mai ales datorită creditării retail. Creditarea din sectorul retail a crescut în special datorită creşterii pe segmentul ipotecar (creştere anuală cu 2,1% a cotei de piaţă pană la 25,3%). Cota de piaţă a BCR pentru creditarea generală s-a menţinut la peste 21% la sfârşitul lunii iunie 2012, în timp ce cota de piaţă pentru creditele imobiliare în
euro a crescut la aproximativ 30% (creştere cu 1% de la începutul anului).

Volumul depozitelor clienţilor s-a menţinut aproape constant comparativ cu anul precedent, fiind susţinut în special de sectorul retail.

Banca beneficiază de lichiditate şi de o bază de capital solide, cu mult peste valorile minime reglementate.