În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 microîntreprinderile beneficiază de finanţare dedicată prin Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro – întreprinderi”, prin care sunt finanţate peste 250 de activităţi diverse.
Cei care solicită ajutorul nerambursabil beneficiază de o cofinanţare publică de până la 70% din valoarea eligibilă a proiectului. Suma maximă care poate fi obţinută este de 200.000 euro. Suma totală care poate fi accesată până în 2013 de microîntreprinderi este de aproape 400 milioane euro.
Până în prezent, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a primit 3.980 de cereri de finantare, din care au fost contractate 1.338 de proiecte, în valoare de 196,62 milioane euro.
Cu ajutorul agricultorilor-antreprenori, sătenii au internet sau cabinete veterinare
Peste 700 de solicitanţi de fonduri europene prin PNDR au dorit să achiziţioneze maşini agricole pentru a le folosi la prestării servicii în agricultură. Astfel, tractoarele cumpărate cu bani europeni sunt utilizate pentru a pregăti terenul sau a recolta culturile agricultorilor care nu deţin utilaje agricole.
Alţi mici întreprinzători s-au orientat spre achiziţionarea de utilaje necesare punerii în funcţiune a unor fabrici de mobilă. „Un interes aparte se manifestă pentru dotarea şi modernizarea de cabinete medicale, atât pentru medicina umană, dar şi pentru cea veterinar”, potrivit reprezentanţilor APDRP.
Agricultorii deveniţi oameni de afaceri au sesizat şi necesitatea existenţei unor birouri sau cabinete care să ofere servicii diverse. Astfel, au solicitat fonduri europene întreprinzătorii care au dorit să-şi deschidă în zonele rurale un birou care să ofere servicii juridice sau contabile. Nu lipsesc nici firmele care oferă sătenilor servici de conectare la internet.
Potrivit datelor Agenţiei, sunt finanţate şi proiecte care vizează înfiinţarea unor service-uri auto sau a unor centre de întreţinere corporală.
Microîntreprinderile accesează şi banii destinaţi turismului rural
Măsura 312 este dedicată microîntreprinderilor, dar PNDR oferă sprijin financiar şi prin alte măsuri care pot fi accesate de micii întreprinzători. În primul rand, vorbim despre Măsura 313 – „Încurajarea turismului rural”. Prin aceasta Măsura sunt contractate până în prezent 581 de proiecte în valoare de 102,46 milioane euro.
Majoritatea solicitanţilor sunt constituiţi ca microîntreprinderi şi au accesat în principal componenta de construcţie/modernizare a unor capacităţi de cazare.
Alte Măsuri care pot fi accesate de către microîntreprinderi sunt Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice sau Schema de ajutor N578/2009 aferentă Măsurii 123.

Te-ar putea interesa și: