Astfel, beneficiarii Măsurii 221 – “Prima împădurire a terenurilor agricole”, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, pot primi finanţare nerambursabilă pentru înfiinţarea de perdele forestiere cu rol de protecţie. Investiţiile de acest tip se aplică pe suprafeţele de teren agricol, de cel puţin 0,5 hectare, pe care se înfiinţează plantaţia forestieră. Pădurea trebuie păstrată până la atingerea vârstei exploatabilităţii, aceasta putând ajunge şi la 40 de ani.
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit acordă în primul an sprijinul financiar pentru înfiinţarea plantaţiei, pentru lucrări de întreţinere, dar şi compensaţii pentru pierderea de venit. În anii doi, trei, patru şi cinci, beneficiarul va primi fonduri nerambursabile numai pentru lucrările de întreţinere şi pentru compensaţiile de pierdere a venitului. După trecerea celui de-al cincilea an de la înfiinţarea pădurii, beneficiarul va continua să primească numai compensaţiile de pierdere a venitului pentru încă zece ani.
“În urma realizării acestor perdele forestiere vom avea pe viitor mai multe zone protejate de zăpadă viscolită, evitând în mare parte evenimentele dramatice produse în acest an. Totodată, perdelele forestiere sunt utile atât în iernile cu viscole puternice,  cât și în timpul verilor, culturile fiind astfel apărate de vânturile uscate”, a declarat directorul general al APDRP, Mihai Gavril Vădan.
Compensaţii, timp de 15 ani
Pentru pierderea de venit agricol sunt oferite prime compensatorii, diferenţiate în funcţie de tipul beneficiarilor. Aceştia se împart în „fermieri” şi „alţi deţinători de terenuri agricole” (non – fermieri). Compensaţiile se acordă pe o perioadă de 15 ani începând cu anul înfiinţării plantaţiei forestiere, fiind reprezentate de sume standard, exprimate în euro pe an şi pe hectar. Astfel, se acordă 80% pe an şi pe hectar pentru fermieri şi 50% din nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit agricol acordată fermierilor, pe an şi pe hectar, pentru non-fermieri.
Cei 80% înseamnă 209,5 euro + PD, unde PD reprezintă plata directă pe suprafaţa acordată în cadrul schemei de plată implementată în anul de campanie. De exemplu, pe o perioadă de 5 ani, pentru un hectar de teren agricol la câmpie, un fermier poate să primească 6.140 euro, fonduri nerambursabile. Această sumă este compusă din 1.330 euro prima de înfiinţare a plantaţiei, plus 1.336 euro pentru lucrările de întreţinere, la care se vor adăuga 3.474 euro compensaţiile de pierdere a venitului.
Aceste compensaţii pentru pierderea de venit sunt actualizate pe perioada de implementare a proiectului. Sumele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani şi cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol, vor fi acoperite în proporţie de 100% din fonduri publice.
Perdelele de protecţie, lăţime de cel puţin 20 m

Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni păduroase cu lungimi diferite şi lăţimi relativ înguste,  amplasate la o anumită distanţă faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva unor factori naturali dăunători. Astfel, perdelele forestiere ajută la protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători şi pentru ameliorarea condiţiilor climaterice din perimetrul apărat, la protecţia căilor de comunicaţie şi de transport, în special împotriva înzăpezirilor. De asemenea, sunt utilizate pentru protejarea digurilor şi a malurilor contra curenţilor, viiturilor, gheţii, dar şi pentru protejarea localităţilor şi a diverselor obiective economice şi sociale.

În accepţiunea acestei Măsuri, “pădure” reprezintă o suprafaţă de teren acoperită cu arbori a căror înălţime este de cel puţin 5 m la maturitate şi a cărei consistenţă, exprimată prin indicele de acoperire, este de minimum 10%. În privinţa perdelelor de protecţie, acestea trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 20 m.

Ponderea pădurilor în suprafaţa totală a României este de 26,8% faţă de media europeană de aproximativ 32%. În România, suprafaţa de pădure care ar reveni fiecărui locuitor, este de 0,28 hectare, fiind cu puţin sub media europeană, de 0,32 hectare. Pentru spaţiul geografic românesc, 35% de suprafață de pădure ar reprezenta valoarea optimă, pentru asigurarea echilibrului ecologic, pe termen mediu.

Suprafaţa de pădure şi alte terenuri acoperite de vegetaţie forestieră ocupă 6,7 milioane de hectare. În perioada 2007-2013, prin contribuţia Măsurii 221, se doreşte creşterea acestei suprafeţe cu 1,32%.