"Accentul pus până acum pe austeritate bugetară, deşi este într-o anumită măsură necesar pentru ţările aflate în dificultate ca să poată obţine finanţare de pe pieţe, devine excesiv când se generalizează", arată IIF în scrisoarea sa semestrială de recomandări către statele membre ale Fondului Monetar Internaţional.

Această austeritate a contribuit deja la o contracţie puternică a cererii interne în zona euro în ansamblul său, notează IIF.
Potrivit institutului, este important "să se treacă mai departe de simpla disciplina bugetară" şi să se înceapă o "reechilibrare bugetară progresivă şi diferenţiată între ţările cu dificultăţi, ţările cu excedent cum este Germania şi alte ţări care dispun de o marjă de manevră, aşa încât să se evite riscul unui exces de austeritate".

IIF este organizaţia care i-a reprezentat pe creditorii privaţi cu care Grecia a negociat, până în februrarie, ştergerea a peste 100 de miliarde de euro din datorie. Institutul consideră că resursele puse în comun de zona euro în vederea contracarării unei noi crize într-unul sau alte state membre sunt insuficiente.

"Considerăm că este necesară o extindere semnificativă a resurselor Mecanismului european de stabilitate, mai ales în vederea actualului angajament al zonei euro de a continua să-şi susţină membrii, în cadrul programului de asistenţă financiară, până când aceştia îşi redobândesc accesul pe pieţe", punctează IIF.

Mecanismul european de stabilitate dispune, împreună cu Fondul european de stabilitate financiară, de 800 de miliarde de dolari, dintre 300 de miliarde au fost deja angajate.
Sursa: Agerpres