Această evoluţie a avut loc pe fondul majorării excedentului balanţei veniturilor secundare cu 431 milioane euro şi al excedentului balanţei serviciilor cu 52 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au totalizat 1,287 miliarde euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul net estimat) au fost de 650 milioane euro, iar creditele intragrup de 637 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen lung a însumat 71,473 miliarde euro la 31 mai 2015 (78,7% din total datorie externă), în scădere cu 5,6% faţă de 31 decembrie 2014. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2015 nivelul de 19,319 miliarde euro (21,3% din total datorie externă), în creştere cu 4% faţă de 31 decembrie 2014.

În perioada analizată, datoria externă totală a scăzut cu 3,51 miliarde euro.

Potrivit sursei citate, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 42,2% în perioada ianuarie – mai 2015, comparativ cu 37,3% în anul 2014. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,5 luni la 31 mai 2015, comparativ cu 6,9 luni la 31 decembrie 2014.