În prezent, ponderea funcţiilor de conducere în total salariaţi este de 14%.

'Membrii Consiliului au aprobat modificarea şi completarea Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale ASF. (…) Aceste modificări aliniază funcţiile de supraveghere ca urmare a impactului actelor normative adoptate în ultimul an în domeniul asigurărilor şi pieţei de capital, dar şi simplifică şi aliniază funcţiile de autorizare şi reglementare, prin comasarea unor servicii şi reducerea cu şapte a numărului posturilor de şef serviciu. În acest fel, ponderea funcţiilor de conducere ajunge la 12% din total personal', se menţionează în comunicat.

Potrivit ASF, la elaborarea celor două documente au fost luate în considerare atât revizuirea cadrului legal de funcţionare a pieţelor, prin transpunerea în legislaţia naţională a unor directive europene, cât şi noile obiective ale Autorităţii pentru anul 2016.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în cadrul şedinţei din 9 decembrie 2015, mai multe proiecte de acte normative, dar şi Bugetul de venituri şi cheltuieli al ASF pentru anul 2016, respectiv construcţia bugetară preliminară pentru perioada 2016 – 2018.

SURSA: Agerpres