'Reprezentanţii ASF şi ai Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) au convenit constituirea a două grupuri comune de lucru, dintre care unul se va axa pe revizuirea legislaţiei aferente Pilonului III de pensii, în vederea cuprinderii schemelor de pensii ocupaţionale în prevederile legii', se menţionează într-un comunicat al ASF. 

Printre principalele teme de discuţie au fost modificarea legislaţiei în domeniu şi optimizarea politicii investiţionale, cele două subiecte vizând 'buna funcţionare şi dezvoltarea sistemului de pensii private'. 

Cel de-al doilea grup de lucru va avea ca temă principală completarea şi actualizarea politicii investiţionale a fondurilor de pensii administrate privat şi a celor facultative. Potrivit reprezentanţilor ASF, se va urmări astfel adecvarea cadrului investiţional în domeniul pensiilor private, prin reglementări care să încurajeze diversificarea portofoliilor în concordanţă cu ritmul de creştere a valorii fondurilor de pensii. 

'Printre măsurile avute în vedere se numără şi dezvoltarea pieţei OTC (over-the-counter, n.r.) şi a produselor derivate. Participanţii la discuţii au abordat şi tema educaţiei financiare, ca o componentă importantă a dezvoltării sistemului de pensii private. Atât ASF, cât şi APAPR, au subliniat necesitatea încheierii unui parteneriat care să permită implicarea specialiştilor din pieţele reglementate în programe educaţionale de durată', se mai spune în comunicat. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară no

n-bancară din România. 

AGERPRES

uprinderii schemelor de pensii ocupaţionale în prevederile legii', se menţionează într-un comunicat al ASF. 

Printre principalele teme de discuţie au fost modificarea legislaţiei în domeniu şi optimizarea politicii investiţionale, cele două subiecte vizând 'buna funcţionare şi dezvoltarea sistemului de pensii private'. 

Cel de-al doilea grup de lucru va avea ca temă principală completarea şi actualizarea politicii investiţionale a fondurilor de pensii administrate privat şi a celor facultative. Potrivit reprezentanţilor ASF, se va urmări astfel adecvarea cadrului investiţional în domeniul pensiilor private, prin reglementări care să încurajeze diversificarea portofoliilor în concordanţă cu ritmul de creştere a valorii fondurilor de pensii. 

'Printre măsurile avute în vedere se numără şi dezvoltarea pieţei OTC (over-the-counter, n.r.) şi a produselor derivate. Participanţii la discuţii au abordat şi tema educaţiei financiare, ca o componentă importantă a dezvoltării sistemului de pensii private. Atât ASF, cât şi APAPR, au subliniat necesitatea încheierii unui parteneriat care să permită implicarea specialiştilor din pieţele reglementate în programe educaţionale de durată', se mai spune în comunicat. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară no

n-bancară din România. 

AGERPRES

uprinderii schemelor de pensii ocupaţionale în prevederile legii', se menţionează într-un comunicat al ASF. 

Printre principalele teme de discuţie au fost modificarea legislaţiei în domeniu şi optimizarea politicii investiţionale, cele două subiecte vizând 'buna funcţionare şi dezvoltarea sistemului de pensii private'. 

Cel de-al doilea grup de lucru va avea ca temă principală completarea şi actualizarea politicii investiţionale a fondurilor de pensii administrate privat şi a celor facultative. Potrivit reprezentanţilor ASF, se va urmări astfel adecvarea cadrului investiţional în domeniul pensiilor private, prin reglementări care să încurajeze diversificarea portofoliilor în concordanţă cu ritmul de creştere a valorii fondurilor de pensii. 

'Printre măsurile avute în vedere se numără şi dezvoltarea pieţei OTC (over-the-counter, n.r.) şi a produselor derivate. Participanţii la discuţii au abordat şi tema educaţiei financiare, ca o componentă importantă a dezvoltării sistemului de pensii private. Atât ASF, cât şi APAPR, au subliniat necesitatea încheierii unui parteneriat care să permită implicarea specialiştilor din pieţele reglementate în programe educaţionale de durată', se mai spune în comunicat. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România.

AGERPRES