Grupul consultativ, constituit la iniţiativa Direcţiei Protecţia Consumatorilor din cadrul ASF, va avea ca obiective consolidarea protecţiei consumatorilor de servicii financiare, prevenirea şi identificarea practicilor incorecte, neloiale sau frauduloase, a clauzelor contractuale neclare, a celor susceptibile a fi declarate abuzive etc., educarea şi promovarea încrederii în produsele şi serviciile financiare, elaborarea unei strategii comune în domeniul protecţiei consumatorilor, cooperarea şi schimbul de informaţii în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor.

De asemenea, grupul se va ocupa de emiterea de opinii şi recomandări în domeniul protecţiei consumatorilor referitoare la proiectele de reglementare ale ASF, la  formularea de propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor ASF, la modul de soluţionare a reclamaţiilor formulate de către entităţile aflate în aria de supraveghere a ASF, de recomandări referitoare la reglementări sau ghiduri de aplicare a reglementărilor, de dezvoltarea în comun a unor programe şi activităţi specifice, a unui sistem de monitorizare a pieţei, a susţinerii incluziunii şi a educaţiei financiare, dar şi de efectuarea de studii şi analize referitoare la nivelul şi nevoile de educaţie financiară ale consumatorilor.

În plus, noua structură va urmări realizarea de analize privind modul în care sunt respectate cerinţele de informare corectă, completă şi transparentă a consumatorilor de servicii financiare, inclusiv a celor potenţiali, organizarea unor consultări reciproce asupra unor probleme curente apărute în legătură cu protecţia consumatorilor, mediatizarea legislaţiei, a celor mai bune practici, a măsurilor şi acţiunilor legate de protecţia consumatorilor, organizarea de campanii/evenimente comune în domeniul protecţiei consumatorilor, dar şi evaluarea modului în care legislaţia europeană este implementată şi respectată în legislaţia naţională, respectiv pe piaţa financiară ne-bancară autohtonă, în probleme care vizează protecţia consumatorilor – prin studii, analize, acţiuni de mystery shopping etc.

La întâlnirea de constituire a grupului, care a avut loc pe data de 12 februarie 2015, au participat reprezentanţi ai tuturor asociaţiilor şi organizaţiilor din piaţa de asigurări, de capital şi a pensiilor private din România. Potrivit comunicatului, în cadrul întâlnirii au fost discutate şi agreate principiile de organizare ale grupului, precum şi direcţiile şi strategiile de acţiune. Totodată, participanţii au stabilit că este oportun ca membrii grupului să elaboreze în mod constant recomandări şi opinii în vederea dezvoltării unei culturi corespunzătoare pentru protecţia consumatorilor. De asemenea, participanţii la discuţii au stabilit crearea a trei subgrupuri de lucru care să dezbată problemele specifice fiecărei pieţe supravegheate şi reglementate de către ASF (asigurări, piaţa de capital şi pensii private) din punct de vedere al protecţiei consumatorului.