„În urma aplicării de către BAAR a celor două metode descrise în Procedura privind gestionarea de către BAAR a asiguraţilor RCA cu risc ridicat, a rezultat o valoare a Factorului «N» de 1,3593, prin rotunjire rezultând o valoare finală a Factorului N de 1,36", au menționat oficialii ASF. 

Conform Agerpres, valoarea factorului „N" de 1,36 arată că o persoană care primeşte de la cel puţin trei asigurători diferiţi oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt mai mari cu 36% faţă de tariful de referinţă aferent segmentului de risc din care face parte, este încadrată în categoria asiguraţilor cu risc ridicat şi poate să solicite BAAR o ofertă pentru încheierea unui contract RCA. Asiguraţii cu risc ridicat vor primi de la BAAR o ofertă al cărei preţ va fi calculat prin înmulţirea tarifului de referinţă cu 1,36 şi cu coeficientul aferent clasei de Bonus/Malus. 

BAAR a utilizat în calculul factorului "N" datele anonimizate (rezultate din procesul de determinare al tarifului de referinţă) transmise de ASF, respectiv prima de risc la nivelul fiecărui asigurător RCA, precum şi prima de risc din tariful de referinţă, pentru fiecare segment de risc utilizat în raportul privind determinarea tarifelor de referinţă pentru asigurarea RCA, şi primele comerciale practicate efectiv pentru asigurările RCA de către asigurătorii RCA, aferente poliţelor RCA cu durata de 1, 6 şi 12 luni şi care au avut cel puţin o zi de valabilitate în anul 2016. Valorile primelor comerciale aferente poliţelor cu durată sub-anuală au fost transformate în valori echivalente unor prime anuale. De asemenea, valoarea tuturor primelor aferente poliţelor selectate care au fost încadrate în alte clase de Bonus-Malus decât B0 au fost transformate în valoarea echivalentă pentru o poliţă similară din clasa B0 prin împărţire la coeficientul specific de Bonus-Malus aferent clasei în care a fost încadrată poliţa respectivă. 

BAAR va publica valoarea "factorului N" pe pagina de Internet proprie, prin link poziţionat vizibil în pagina de start, în termen de maxim două zile lucrătoare de la data aprobării de către ASF. 

În perioada următoare ASF, BAAR şi asigurători RCA vor efectua analize periodice de impact, pe datele concrete, reale generate de piaţa RCA, în vederea evaluării impactului efectiv asupra asiguraţilor, asupra activităţii BAAR şi asupra funcţionării normale a pieţei asigurărilor auto obligatorii. 

La începutul acestei luni, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat Procedura privind gestionarea de către BAAR a asiguraţilor RCA cu risc ridicat, potrivit prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie. 

Conform sursei citate, procedura privind gestionarea de către BAAR a asiguraţilor cu risc ridicat a fost avizată de Adunarea Generală a BAAR şi cuprinde următoarele activităţi: Organizarea structurilor BAAR care au atribuţii în gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat; modul de determinare şi publicare al factorului ,,N'; modalitatea de determinare a tarifului de primă propus de BAAR pentru asiguraţii cu risc ridicat; modalitatea formulării ofertei de către BAAR, conţinând propunerea de tarif de primă RCA; modalitatea de ofertare, acceptarea ofertei şi alocarea contractului de asigurare unui asigurător RCA, conform comunicatului ASF. 

În document se mai arată că modul de determinare al factorului "N" este principala prevedere a procedurii, iar BAAR va utiliza factorul "N". 

În şedinţa din 9 august, Consiliul ASF a mai avizat Proiectul de lege privind pieţele de instrumente financiare; Proiectul de regulament privind autorizarea şi funcţionarea depozitarilor centrali; Regulamentul pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.16/2014 privind veniturile ASF şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial, Partea I, şi pe site-ul ASF; Proiectul normei privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat; Proiectul normei privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative; Proiectul normei privind modificarea şi completarea Normei nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat; Proiectul normei privind modificarea şi completarea Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative; Norma pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.