‘Înregistrăm progrese în procesul de reducere a arieratelor în cadrul companiilor monitorizate prin operaţiuni de convertire a datoriilor în acţiuni, plăţi şi alte operaţiuni de ordin financiar. Anticipăm că aceste măsuri vor permite reducerea arieratelor companiilor monitorizate cu 5 până la 6 miliarde lei (1 % din PIB) în semestrul al doilea al anului 2012’, precizează documentul oficial.

Pe de altă parte, ţintele privind arieratele Bugetului de Stat şi ale autorităţilor locale au fost ratate în primul trimestru, în principal din cauza presiunilor de cheltuieli la nivelul spitalelor şi autorităţilor locale.

După un an de scădere a arieratelor şi facturilor neplătite la nivelul bugetului general consolidat, la începutul anului 2012 arieratele au crescut, fapt ce a condus la neîndeplinirea ţintelor programului atât pentru bugetul de stat cât şi pentru bugetele locale.

Arieratele au crescut cu 73 milioane lei, situându-se acum la aproximativ 0,2% din PIB (fiind concentrate mai ales la autorităţile locale). La întreprinderile de stat monitorizate în cadrul programului, în primul trimestru al anului 2012 arieratele s-au menţinut la 2,7% din PIB, sub plafonul indicativ prevăzut în program.
SURSA: Agerpres