Potrivit companiei, exportul a ocupat 28% în cifra totală de afaceri, în anul 2015. 

"În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor desfăşurată marţi, 19 aprilie 2016, au fost aprobate situaţiile financiare auditate ale anului financiar 2015, a fost aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 şi s-au stabilit ţintele de afaceri pentru acest an. În cadrul aceleiaşi adunări s-a fixat dividendul brut pe acţiune, s-a stabilit termenul de plată al acestora şi, totodată, s-a aprobat modificarea componentei Consiliului de Administraţie Antibiotice. În acelaşi context, s-a aprobat înfiinţarea unei reprezentanţe a Antibiotice în Vietnam, cât şi afilierea companiei la Comitetul National al ICC (International Chamber of Commerce) – România, precum şi la Camera de Comerţ Româno – Americană. Scopul principal al Comitetului Naţional este de a centraliza şi armoniza opiniile mediului de afaceri din România şi de a face propuneri concrete Guvernului României, precum şi instituţiilor europene şi mondiale, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri stabil, predictibil şi corect care să contribuie nemijlocit la dezvoltarea economică", informează Antibiotice Iaşi, într-un comunicat remis AGERPRES. 

Compania precizează că scopul pentru care se doreşte înfiinţarea unei reprezentanţe în Vietnam îl reprezintă dezvoltarea afacerilor companiei în zona Asia de Sud Est, zonă cu potenţial de creştere pentru produsele Antibiotice. 

"Dacă ţinta de vânzări pentru piaţa din Vietnam în 2016 presupune o creştere de 30% faţă de anul anterior, pentru anul 2020 se preconizează triplarea vânzărilor. Compania este prezentă în Vietnam din 2001 cu substanţa activă Nistatina şi din 2004 cu produse finite, având înregistrate în acest moment un număr de 14 produse pe această piaţă", spune Antibiotice Iaşi. 

În ceea ce priveşte repartizarea profitului net, în urma supunerii la vot, în şedinţa AGA, acţionarii companiei au hotărât repartizarea profitului net pentru anul 2015 în valoare de 27.178.823 lei, fixarea dividendului brut pe acţiune la 0,020785855 lei şi plata dividendelor începând cu data de 15 septembrie 2016, conform prevederilor legale în vigoare. 

Ţintele de afaceri pentru anul 2016, în termeni de venituri şi profit, vizează obţinerea unor venituri totale de 350 milioane lei şi a unui profit brut de 34,2 milioane de lei, ambele în creştere cu 6%, comparativ cu anul 2015. 

"În fundamentarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru acest an, au fost avuţi în vedere şi factorii cu influenţă negativă precum creşterea progresivă a taxei clawback, care se estimează că va reduce profitul companiei cu 30 milioane de lei, majorarea costurilor de fabricaţie, dar şi scăderea preţurilor la medicamentele generice", a precizează compania. 

Antibiotice şi-a majorat anul trecut vânzările cu 3%, la 330 de milioane lei, în ciuda faptului că vânzările totale de medicamente pe piaţă farmaceutică din România au scăzut cu 4,7%, până la 11,7 miliarde de lei, acesta fiind primul declin al pieţei farma din ultimul deceniu, preţurile medicamentelor generice s-au redus în medie cu 20% prin aplicarea Ordinului nr. 75/2009 cu modificările şi completările ulterioare, taxa clawback a fost în continuă creştere. În 2015, taxa clawback a reprezentat anul trecut 11% din veniturile Antibiotice obţinute din vânzarea de produse pe piaţa internă. 

De asemenea, compania şi-a consolidat cota de piaţă de 2,45%, în creştere cu 17% faţă de 2014, ocupând locul 4 în rândul producătorilor de medicamente generice cu prescripţie medicală şi medicamente fără prescripţie medicală (OTC) din România. 

Pe piaţa externă, compania a înregistrat o creştere cu 7%, exporturile ajungând la 22,98 milioane de dolari. Vânzările de Nistatină au constituit motorul de creştere al exporturilor, anul 2015 reconfirmând poziţia de lider al pieţei mondiale pentru compania Antibiotice pe segmentul producţiei de Nistatină. Principala piaţă pe care s-a înregistrat cel mai mare ritm de creştere al vânzărilor de Nistatină au fost SUA, unde cantităţile livrate s-au triplat comparativ cu anul 2014, ca urmare a atragerii unor importanţi utilizatori finali ai acestei substanţe active. La vânzările de Nistatină s-a adăugat autorizarea pe piaţa SUA a unui nou produs (Ampicilina cu sulbactamă). 

De asemenea, rezultatele din etapele de cercetare şi dezvoltare au permis obţinerea de 14 noi autorizaţii de punere pe piaţă şi reautorizarea altor produse comercializate deja pe pieţe internaţionale în cinci ţări din Europa, Asia şi Africa. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat planul de administrare al Consiliului de Administraţie pentru perioada 2016 – 2020, care presupune creşterea cifrei de afaceri şi a profitabilităţii prin cercetare şi dezvoltare de noi produse şi internaţionalizarea afacerii. AGERPRES