Astfel, Inspectorii Direcţiilor judeţene ale Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au desfăşurat, în perioada 30 septembrie – 6 octombrie, 1.898 de activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile verificate au fost cele care activează în domenii de activitate precum fabricarea produselor de morărit, a băuturilor răcoritoare şi  a celor alcoolice, a pâinii şi produselor de patiserie,  unităţi de depozitare  pentru produse alimentare de origine non-animală dar şi pentru seminţe, legume şi fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
Amenzile aplicate în urma deficienţelor constatate au fost în număr de 14, cu o valoare totală de 58.800 de lei. De asemenea, au fost acordate şi de 20 avertismente.
Magazin sătesc, amendat cu 45.000 lei pentru vânzarea de produse expirate
Cea mai mare sancţiune, în cuantum de 45.000 de lei, a fost aplicată unui magazin sătesc din judeţul Giurgiu, pentru vânzarea de produse alimentare cu termenul de valabilitate depăşit (produse de panificaţie, băuturi răcoritoare, conserve vegetale, condimente, margarină). Marfa respectivă a fost pusă sub sechestru şi dirijată spre neutralizare.
Alte amenzi au mai fost aplicate în judeţul Argeş pentru spaţiii de producţie şi depozitare neigienizate corespunzător – 1.200 lei, în judeţul Bacău amenzile au fost de 1.200 lei pentru manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare.
Condiţiile de depozitare necorespunzătoare şi nerespectarea temperaturilor indicate de producător au atras unităţilor din judeţul Braşov amenzi de 1.200 lei, iar lipsa documentelor care să ateste trasabilitatea produselor alimentare comercializate au dus la amendarea agenţilor economici din judeţul Buzău cu 6.000 lei. Unităţile din Dâmboviţa au fost amendate cu 1.200 lei pentru depozitare necorespunzătoare, comercializarea de produse în spaţii neaprobate sanitar veterinar, iar cele din Giurgiu cu 45.000 lei pentru produse expirate.
Inspectorii din judeţul Gorj au aplicat amenzi de 1.800 lei pentru manipularea alimentelor fără echipament şi mănuşi, pentru nerespectarea condiţiilor de vecinătate a produselor, pentru manipularea produselor alimentare şi întreţinerea spaţiilor în condiţii  necorespunzătoare, iar inspectorii din judeţul Vâlcea au dat amenzi de 1.200 lei pentru spaţiu de depozitare a materiilor prime neigienizat şi pentru condiţii de depozitare necorespunzătoare.