Ordinul MFP 835/2015 a modificat criteriile prevăzute, anterior, de Ordinul MFP 1.479/2013. Astfel, a fost eliminată anexa 2 care stabilea că scutirea de impozit pe venit putea fi acordată doar dacă angajatul avea una dintre specializările pe care le prevedea aceasta.

Lista specializărilor era:

1. Automatică şi informatică industrială

2. Calculatoare, Inginerie electrică şi calculatoare

3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică şi telecomunicaţii, Comunicaţii

4. Matematică, Matematică informatică

5. Informatică, Informatică economică, Informatică aplicată

6. Cibernetică şi informatică economică, Cibernetică şi previziune economică, Statistică şi

previziune economică, Contabilitate şi informatică de gestiune

7. Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, Ingineria informaţiei, Tehnologia informaţiei

8. Informatică industrială, Informatică aplicată în ingineria electrică, Informatică aplicată în  ingineria materialelor, Matematică şi informatică aplicată în inginerie

9. Cibernetică economică

10. Fizică informatică

11. Chimie informatică

12. Automatică şi informatică aplicată, Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă, Ingineria sistemelor multimedia

13. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Telecomenzi şi electronică în transporturi

14. Transmisiuni, Echipamente şi sisteme electronice militare

Lista fusese actualizată, în 2013, când au fost adăugate opt specializări celor şase existente până la acea dată.

Celelalte criterii rămân valabile. Prin urmare, angajaţii beneficiari de scutire trebuie să fie încadraţi într-unul din următoarele posturi: analist, programator, proiectant sisteme informatice, inginer/programator de sistem informatic, administrator de baze de date, inginer de sistem software, manager proiect informatic.

Postul trebuie să se afle în organigramă într-un: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare.

Compania este responsabilă pentru încadrarea beneficiarului atât în organigramă, cât şi pe un post care să fie conform cu prevederile legale. Totodată obiectul de activitate principal al firmei trebuie să fie unul admis de legislaţie. Astfel:, obiectul de activitate trebuie să se regăsească într-unul dintre următoarele coduri CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209.

Venitul anual al companiei trebuie să fie de cel puţin 10.000 dolari pentru fiecare angajat scutit de impozit şi trebuie înregistrat distinct în balanţele analitice. Din această condiţie reiese că, pentru o încadrare corectă a beneficiarilor, scutirea poate fi acordată doar din anul fiscal următor, în funcţie de rezultatele anului în curs.

În plus, noul ordin prevede că de scutire beneficiază şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.