Principala noutate pe care o aduce decizia ANCOM este extinderea obligaţiilor de informare a utilizatorilor finali şi în sarcina furnizorilor de servicii de internet şi televiziune, în plus faţă de furnizorii de servicii de telefonie care au obligaţii de transparenţă şi în prezent. De asemenea, decizia prevede detalierea anumitor informaţii din ofertele telecom care sunt esenţiale pentru utilizatorii finali, astfel încât aceştia să poată face alegeri informate, adaptate nevoilor reale de comunicare.

În acest context, furnizorii de servicii de telefonie şi de internet vor trebui să publice pe pagina proprie de internet şi să comunice utilizatorilor, înainte de contractare, informaţii despre existenţa anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiţionată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final (trafic, minute incluse), precum şi consecinţele depăşirii acestor praguri (limitări ale vitezei sau plata unui tarif suplimentar).

Potrivit ANCOM, furnizorii de servicii de acces la internet vor avea obligaţia să publice pe paginile proprii de internet informaţii despre existenţa anumitor blocări sau limitări ale traficului de internet, ale serviciilor sau aplicaţiilor care pot fi contractate, dacă astfel de blocări există şi sunt permise de lege (de exemplu, restricţii în utilizarea unor aplicaţii, precum Skype sau WhatsApp).

De asemenea, aceştia vor publica în cadrul ofertelor valoarea maximă a vitezei de download şi de upload, precum şi valoarea vitezei minime garantate, dacă aceasta există, iar în cazul în care nu există o viteză minimă garantată se va preciza acest lucru.

Totodată, pe site-urile operatorilor telecom va trebui detaliată cel puţin acoperirea geografică de tip outdoor a serviciilor pe care aceştia le furnizează, cu precizarea localităţilor unde există acoperire, informaţiile existente deja sub formă de hărţi ce precizează acoperirea serviciilor trebuind să fie astfel, în anumite cazuri, clarificate sau suplimentate.

În plus, atât operatorii de telefonie, cât şi cei de internet şi televiziune, trebuie să afişeze pe pagina principală a site-ului propriu un link direct, uşor vizibil şi cu o denumire sugestivă, către contractul cadru şi condiţiile de furnizare a cartelelor preplătite, dar şi să păstreze online o arhivă cu contractele-cadru şi cu planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare, dar care sunt încă utilizate de abonaţi.

Decizia ANCOM va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare în decurs de 120 de zile de la publicare.AGERPRES