Pentru a aloca această bandă de frecvenţe pentru cele mai potrivite reţele şi servicii, atât din punct de vedere tehnic şi tehnologic, cât şi din punct de vedere comercial, Autoritatea solicită opinia celor interesaţi cu privire la modul cel mai potrivit de utilizare a acestei benzi, tipul reţelelor ce ar urma să funcţioneze în aceste frecvenţe şi tipul serviciilor de comunicaţii electronice ce ar trebui furnizate în banda de 450 MHz, precum şi la procedura de acordare a drepturilor de utilizare şi a obligaţiilor de acoperire ce urmează a fi impuse furnizorilor licenţiaţi.
În urma centralizării opiniilor primite din partea industriei şi a pieţei, ANCOM urmează să elaboreze un proiect de decizie care să reglementeze modul de utilizare a benzii de frecvenţe şi acordarea drepturilor de utilizare în această bandă.
În prezent, banda de frecvenţe 450 MHz este utilizată de către S.C. Telemobil S.A., societatea având până la data de 24 martie 2013 dreptul de a opera o reţea mobilă celulară la nivel naţional în această bandă de frecvenţe. Pe baza licenţei deţinute în banda de 450 MHz, Telemobil oferă servicii de voce şi date.
ANCOM aşteaptă răspunsurile celor interesaţi până la data de 8 iunie 2012, prin poştă pe adresa sediului central al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.