Decizia ANCOM vine în urma răspunsului favorabil transmis de Comisia Europeană la sfârșitul anului trecut, prin care aceasta confirmă concluziile analizei ANCOM, care a arătat că piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe din România este una dintre cele mai competitive din Europa, nefiind astfel necesare măsuri de reglementare ex ante la nivelul pieței de gros.

În documentul publicat aici, Comisia Europeană susține concluziile ANCOM privind faptul că circumstanțele naționale ale pieței românești a serviciilor de acces la elemente de infrastructură diferă semnificativ de cele din alte state membre ale Uniunii Europene, piața cu amănuntul fiind caracterizată de un mediu competitiv foarte dinamic, bazat pe cel mai ridicat grad de concurență la nivel de infrastructuri dintre toate statele membre UE, cu viteze medii de conexiune în bandă largă printre cele mai ridicate (peste 60% dintre conexiunile de acces permit viteze de cel puțin 30Mbps), la prețuri situate pe penultimul loc în UE. Totodată, documentul Comisiei Europene sprijină concluzia ANCOM referitoare la faptul că niciun operator nu deține individual putere semnificativă pe piața de gros a serviciilor de acces la elemente de infrastructură. În consecință, ANCOM a retras obligațiile impuse anterior Telekom Romania Communications.

România devine astfel singura țară din Uniunea Europeană care elimină orice măsură de reglementare la nivelul infrastructurii de acces la utilizatorii finali în vederea furnizării de servicii de acces la internet în bandă negarantată, considerând că piața cu amănuntul funcționează în mod eficient prin forțe proprii, orice intervenție ex ante la nivelul unei piețe de gros fiind necesară și justificată numai în măsura în care ar avea ca efect beneficii reale pentru utilizatori.
Decizia adoptată de ANCOM este rezultatul unui demers periodic al Autorității de reanalizare a piețelor susceptibile de reglementare ex ante din sectorul comunicațiilor, acesta fiind unul dintre cele mai importante instrumente pentru asigurarea concurenței creat de cadrul de reglementare european și implementat în România de ANCOM. Măsura se înscrie în strategia ANCOM de promovare a concurenței bazate pe infrastructuri și stimulare a investițiilor în infrastructura de comunicații și respectă principiile oportunității și proporționalității.

Decizia ANCOM a intrat în vigoare la 29 decembrie 2015, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973. Cu caracter tranzitoriu, pentru contractele în derulare, obligațiile impuse în prezent Telekom Romania Communications se vor menține timp de un an de la această dată, în timp ce obligația privind evidența contabilă separată va fi retrasă începând cu situațiile financiare aferente anului 2015.