Iniţierea unui amplu proces de consultare cu părţile interesate în vederea elaborării Strategiei Naţionale pentru Achiziţii Publice oferă un cadru adecvat pentru realizarea unei radiografii a tuturor problemelor create de actualul sistem de achiziţii publice, atât pentru sectorul privat cât şi pentru cel public, se precizează într-un comunicat al AmCham România.

Încă din anul 2012, AmCham România a înaintat autorităţilor mai multe propuneri menite a aşeza achiziţiile publice pe o fundaţie solidă, coerentă, transparentă, armonizată cu legislaţia europeană, care să transforme sistemul într-un instrument catalizator al dezvoltării economice durabile.

,,Este momentul să demonstrăm că am învăţat din greşelile din trecut şi că avem deschiderea şi viziunea necesare pentru a adopta şi aplica soluţii reale, moderne şi adecvate, atât la probleme generale, cât şi specifice. Actualul sistem şi-a dovedit limitele, fiind adesea o frână în calea creşterii economice, prin birocraţia împovărătoare, lipsa de eficienţă economică şi distorsiunile generate de corupţie. Odată cu transpunerea directivelor europene, avem ocazia să remediem probleme bine-cunoscute şi să transformăm achiziţiile publice într-un mecanism cu efect multiplicator în economie, într-un garant al folosirii eficiente a banului public', apreciază Daniela Nemoianu, preşedintele Grupului de Lucru pentru Fonduri Structurale şi Achiziţii Publice din cadrul AmCham România.

Printre principalele recomandări cu caracter general înaintate de AmCham România autorităţilor în contextul acestui proces de consultare se numără transpunerea setului de directive europene aplicabile până la finalul anului 2015 prin acte normative distincte, dublată de selectarea şi accelerarea proiectelor strategice naţionale finanţate din surse bugetare multiple. AmCham România recomandă, de asemenea, utilizarea valorii optime (best value for money) şi re-evaluarea criteriilor de atribuire, odată cu renunţarea la dictatura preţului cel mai scăzut, criteriu care s-a dovedit ,,catastrofal pe termen scurt şi lung, atât pentru autorităţile publice, cât şi pentru sectorul privat'. Utilizarea criteriului 'preţul cel mai scăzut' se justifică doar într-un număr limitat de achiziţii publice, cu o anumită specificitate şi un grad redus de complexitate, cred reprezentanţii AmCham România.

AmCham România este o asociaţie profesională de afaceri, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane, dar care reuneşte în prezent 370 de companii americane, internaţionale şi locale. Acestea au cumulat investiţii totale de peste 20 miliarde dolari, generând în jur de 200.000 de locuri de muncă.