La întâlnire vor participa reprezentanți ai  Federației  Naționale a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe  din România – PRO AGRO, ai Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură,  Alimentație, Tutun  și Servicii Conexe din România – AGROSTAR, ai Ligii Utilizatorilor de Apă, ai Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, ai Asociației Comunelor din România, ai Agenției Domeniilor Statului, ai Consiliului Concurenței  precum și reprezentantul  Comisiei Europene în România.

Străinii vor putea cumpăra terenuri

Odată cu liberalizarea pieţei funciare, de la 1 ianuarie, România va trebui să permită străinilor cumpărarea de terenuri agricole. În prezent, străinii pot doar să se asocieze în firme locale şi astfel să cumpere şi să exploateze terenurile româneşti. Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, a declarat în mai multe rânduri că Guvernul va modifica, prin ordonanţă de urgenţă, Legea privind funcţionarea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS), iar noul act normativ va rezolva problema liberalizării pieţei funciare.
 
Constantin preciza că noul act normativ va prevedea posibilitatea ca statul, vecinii sau arendaşii terenurilor să aibă dreptul de preempţiune la cumpărarea terenurilor. "Noua lege a ADS va rezolva două probleme. În primul rând, va asigura competitivitatea fermierului român, dându-i şansa fie vecinului, fie arendaşului sau statului să aibă dreptul de preempţiune. Pe de altă parte, ADS va administra capitalul funciar pe care îl are şi va reglementa piaţa funciară", spunea Daniel Constantin.
Acesta preciza că noul act normativ va crea cadrul pentru ca ADS să avizeze orice vânzare sau schimb de teren, dar şi să participe la procesul de comasare a terenurilor. "ADS trebuie să aibă rolul de a interveni pe piaţa funciară. Să cumpere suprafeţe mici şi să vândă suprafeţe mari. Cu alte cuvinte, să ajute la procesul de comasare. Să cumpere parcele de două, trei, cinci sau zece hectare şi să vândă 100 de hectare, cel puţin", declara ministrul Agriculturii.
Daniel Constantin mai spunea că fermierii vor fi susţinuţi financiar pentru cumpărarea terenurilor, prin acordarea unor credite avantajoase, garantate de stat.