Astfel, APIA va plăti în perioada 24 ianuarie – 27 ianuarie 2012, suma de 2,24 miliarde lei (516,21 milioane euro). Aceşti bani provin din Fondul European de Garantare pentru Agricultură – 1,82 miliarde lei (420,45 milioane euro) şi din buget naţional – 417,30 milioane lei (95,76 milioane euro).
Astfel, prin Schema de plată unică regulară pe suprafaţă (SAPS) se achită 1,81 miliarde lei (417 milioane euro) pentru un număr de 1,002 milioane fermieri, prin Schema de plată naţională directă complementară, decuplată de producţie (PNDC1) – 417,30 milioane lei (95,76 milioane euro) pentru beneficiarii autorizaţi la plată pentru această schemă până în prezent şi prin Măsurile de piaţă – 15,04 milioane lei (3,45 milioane euro).
Pentru anul 2011 cuantumul alocat schemei de plată SAPS, rezultat ca urmare a aplicării coeficientului de reducere liniara prin depăşirea suprafeţei de referinţă, este de 91,2 euro/ha (397 lei/ha), din care în perioada 16.10 – 31.11.2011 s-a plătit un avans în valoare de 42 euro/ha (183 lei/ha), iar în aceste zile se plăteşte diferenţa de 49,2 euro/ha (214,38 lei/ha).
Cuantumul alocat schemei de plată PNDC1 este de 32,42 euro/ha (141,27 lei/ha).
Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru data de 30 septembrie 2011, respectiv 4,3575 lei.