Consiliul de conducere al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari (UNAI) va permite iscrierea agentilor imobiliari i uniune fara ca acestia sa fi sustinut examenul de atestare. Agentii vor putea deveni membri UNAI dupa prezentarea unui dosar si dupa achitarea taxei de iscriere, a cotizatiei pe o luna si a taxei de scolarizare pentru cursurile de licentiere.
Potrivit Ordonantei nr. 3/2000, dobindirea calitatii de agent imobiliar se face pe baza unui examen sustinut i fata unei comisii formate din persoane desemnate de UNAI. Acelasi act normativ stipuleaza ca activitatea de intermediere imobiliara poate fi desfasurata doar de agentii imobiliari iscrisi i registrul Agentilor Imobiliari, registru itocmit si actualizat de UNAI.