“Avem câteva iniţiative legislative pentru comasarea terenurilor agricole prin care şi reorganizarea ADS, care ar putea deveni un actor în piaţa funciară şi un depozitar a tot ceea ce înseamnă rezerve de fond funciar şi am putea porni de la patrimoniul pe care îl deţine deja de 400.000 de hectare, proprietate publică a statului. Am putea să intrăm chiar cu toată suprafaţa aflată în proprietatea publică a statului”, a spus Tabără la un seminar privind comasarea terenurilor agricole la care au participat şi reprezentanţii MAbasadei Olandei la Bucureşti, precum şi cei ai Camerei de Comerţ Româno-Olandeze.
Agenţia ar putea negocia cumpărarea oricărui teren agricol, dar numai în vederea comasării. “S-a remarcat deja o creştere a suprafeţelor agricole în fermele vegetale, dar şi în cele zootehnice, care nu mai sunt doar cu două animale, ci cresc către 50”, a spus Tabără.
Ministerul lucrează la o astfel de iniţiativă legislativă, dar care ar trebui să ofere, în primul rând, un drept de preemţiune arendaşului, în cazul cumpărării unui teren, şi pe urmă statului.
“ADS nu va face afaceri cu terenurile agricole, nu le va exploata, ci le va cumpăra pentru comasare. Ca ADS să devină o bancă funciară mai trebuie câteva drepturi în legislaţia românească, respectiv dreptul de preemţiune în cazul cumpărării terenurilor agricole, al arendaşului şi vecinilor din zonă, ulterior şi dreptul de preemţiune al statului. De asemenea, fără un credit funciar, acest sistem nu poate funcţiona pentru că fermierii români sunt săraci. Noi am pregătit legislaţia în acest domeniu, dar din păcate, de multe ori, decizia nu este una tehnică, ci una politică, pentru a putea aplica astfel de instrumente. Trebuie să avem însă şi o lege a creditului funciar pentru că fermierii sunt decapitalizaţi”, a arătat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Rădulescu.
Experţii olandezi participanţi la dezbateri, o bancă funciară se poate ocupa cu achiziţia structurală şi administrarea temporară a terenurilor în zona rurală cu scopul de a redistribui sau arenda aceste terenuri în vederea îmbunătăţirii structurii agricole sau realocării acestora către un alt scop de interes general.