Vești extrem de importante pentru toți angajații. Cei care nu vor avea certificatul COVID vor fi în situația ca rapoartele de muncă să le fie suspendate, fără plata salariului. Această măsură este inclusă în proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19, asumat de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Actul normativ stipulează că angajatorii din sectorul public şi privat au obligaţia de a solicita personalului cu care îşi desfăşoară activitatea certificatul la intrarea la locul de muncă, în cazul înregistrării unei creşteri săptămânale a numărului de cazuri confirmate la nivel naţional, pe parcursul a trei săptămâni consecutiv. Documentul va fi în posesia celor celor care s-au vaccinat – cu doză completă sau cel puţin cu o doză, a celor care se vor testa cu test PCR sau test antigen.

Lovitura pentru angajații care nu vor prezenta certificatul mai sus amintit va fi uriașă. Aceștia se vor trezi cu raportul de muncă suspendat, fără plata salariului. Proiectul de lege prevede că certificatul, care nu se mai numeşte verde, ci ELECTRONIC COVID-19, se activează doar la atingerea unei anumite incidenţe în infectarea cu noul coronavirus.

Sancțiuni dure cei care nu prezintă documentul la locul de muncă

Trebuie spus că proiectul de lege prevede sancţiuni clare în cazul angajaților fără document. Neprezentarea certificatului COVID la locul de muncă se sancţionează cu suspendarea contractului de muncă. Astfel, proiectul stipulează că ”raportul de serviciu, contractul individual de muncă sau orice alt tip de contract în baza căruia îşi desfăşoară activitatea personalul care nu prezintă la intrarea la locul de muncă un certificat ELECTRONIC COVID-19 valid se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale”.

Suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă se constată prin dispoziţia scrisă a angajatorului, emisă în condiţiile legii. Această măsură încetează la data la care persoana prezintă certificatul ELECTRONIC COVID-19, dar nu mai devreme de 15 zile de la data la care s-a dispus suspendarea. Decizia de suspendare a raporturilor de serviciu/de muncă dispusă în conformitate cu prezenta lege poate fi contestată la instanţa competentă conform legii, după caz.

În plus, nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege de către angajator reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de personalul împuternicit din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat, a Inspecţiei Muncii, precum şi de ofiţerii şi de subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Obligaţia solicitării certificatului ELECTRONIC COVID-19 încetează în termen de 72 de ore de la data constatării îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii: a) scădere timp de 3 săptamâni consecutive a numărului de cazuri la nivel naţional și  b) incidenţa cumulată pe ultimele 14 zile la nivel naţional este mai mică de 1 la mie.