De asemenea, numărul locurilor de muncă vacante a fost de 30,1 mii, cu 2,1 mii mai multe faţă de trimestrul anterior. În comparaţie cu perioada similară a anului trecut, numărul locurilor a crescut cu 5,4 mii. Totodată, în trimestrul II 2013, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în  activităţile de spectacole, culturale şi recreative (3,43%), alte activităţi de servicii (2,76%), respectiv în administraţie publică (1,61%). La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei s-au regăsit activităţile de învăţământ (0,13%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,14%), respectiv cele din industria extractivă (0,15%), potrivit INS.
Ca şi în trimestrul precedent, în industria prelucrătoare s-a concentrat mai puţin de o treime (9,8 mii locuri vacante) din numărul total al locurilor de muncă vacante, iar rata a luat valoarea de 0,94%. Sectorul bugetar a însumat puţin peste o pătrime din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 3,9 mii locuri vacante se regăsesc în administraţie publică, 3,4 mii locuri vacante în sănătate şi asistenţă socială, iar 0,5 mii locuri vacante în învăţământ.
Angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă salariată în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tranzacţii imobiliare, respectiv în industria extractivă (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).
Trimestrul II 2013 comparativ cu perioadele precedente
Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (+2,43 puncte procentuale), respectiv în alte activităţi de servicii (+2,37 puncte procentuale), iar la polul opus, cu cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile din agricultură, silvicultură şi pescuit, industria extractivă, respectiv sănătate şi asistenţă socială (-0,16 puncte procentuale).
În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai relevante creşteri au cunoscut activităţile de spectacole, culturale şi recreative (+1,2 mii locuri vacante), alte activităţi de servicii (+0,9 mii locuri vacante), respectiv industria prelucrătoare (+0,5 mii locuri vacante). În sens contrar, diminuări semnificative ale numărului locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (-0,5 mii locuri vacante), construcţii, respectiv în transport şi depozitare (-0,3 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai accentuate creşteri în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (+2,46 puncte procentuale), respectiv în alte activităţi de servicii (+2,36 puncte procentuale), iar la polul opus, cele mai importante diminuări s-au regăsit în intermedieri financiare şi asigurări (-0,26 puncte procentuale), urmate de cele din activităţile de servicii administrative şi servicii suport (-0,19 puncte procentuale).
Numărul locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai accentuate creşteri în industria prelucrătoare (+1,9 mii locuri vacante), în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (+1,3 mii locuri vacante), respectiv în administraţia publică (+1,1 mii locuri vacante), iar activităţile de comerţ (-0,5 mii locuri vacante) au cunoscut cea mai semnificativă diminuare a indicatorului analizat.
Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii
În trimestrul II 2013, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic – grupa majoră 3 (0,97%), respectiv de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 (0,95%), iar la polul opus s-au situat ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit  – grupa majoră 6 (0,37%) şi cele de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,39%).
Cele mai multe locuri de muncă vacante au fost identificate pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (7,8 mii locuri vacante), muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 (5,3 mii locuri vacante). Numărul cel mai redus de locuri de muncă vacante s-a constatat în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,1 mii locuri vacante), urmate de ocupaţiile de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (1,1 mii locuri vacante).
Trimestrul II 2013 comparativ cu perioadele precedente
Comparativ cu trimestrul precedent, în ceea ce priveşte rata locurilor de muncă vacante, cea mai semnificativă creştere s-a regăsit în ocupaţiile de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic – grupa majoră 3 (+0,21 puncte procentuale), iar cea mai importantă scădere în cele de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6   (-0,18 puncte procentuale).
Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut creşteri în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2, respectiv în cele de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic – grupa majoră 3 (+0,8 mii locuri vacante în fiecare grupă majoră). Cele mai semnificative scăderi ale numărului de locuri de muncă vacante, comparativ cu trimestrul I 2013 s-au constatat în ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (-0,3 mii locuri de muncă vacante), respectiv în cele de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,2 mii locuri de muncă vacante).
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, în privinţa ratei locurilor de muncă vacante cea mai semnificativă creştere a fost în rândul ocupaţiilor de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic – grupa majoră 3 (+0,26 puncte procentuale).
Faţă de aceeaşi perioadă, diminuări ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (-0,13 puncte procentuale), respectiv în cele de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,01 puncte procentuale).
În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, faţă de perioada studiată, ocupaţiile cu cele mai relevante creşteri au fost cele aferente specialiştilor în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+1,9 mii locuri vacante), respectiv muncitorilor necalificaţi – grupa majoră 9 (+1,2 mii locuri vacante). În sens contrar, diminuări ale numărului locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în rândul ocupaţiilor de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (-0,1 mii locuri vacante), respectiv de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6.