Exprimat în moneda europeană, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,48 miliarde euro, cu 1,7% sub nivelul atins la finele lunii anterioare.

SIF Muntenia, cu 1,4% creştere, şi SIF Banat-Crişana, cu 1,1% creştere, sunt performerele lunii noiembrie la creşterea de active nete, iar celelalte trei SIF-uri au înregistrat scăderi ale activelor nete. Pe ansamblul celor unsprezece luni din acest an, performera rămâne SIF Moldova, cu 3,3% creştere de activ net, urmată de SIF Banat-Crişana cu 0,73% creştere, după care toate celelalte SIF înregistrează deprecieri de active nete.

În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor de închidere, la finele lunii noiembrie, comparativ cu luna anterioară, doar SIF Muntenia, cu 3,8%, şi SIF Banat-Crişana, cu 2,4%, au înregistrat creşteri, iar SIF Moldova, cu minus 0,6%, SIF Oltenia, cu minus 1,1%, şi SIF Transilvania, cu minus 6%, au înregistrat deprecieri ale preţurilor de închidere.

În schimb, pe ansamblul anului 2014, SIF Moldova, cu o creştere de 11,4%, şi SIF Muntenia, cu creştere de 3,1%, sunt singurele SIF-uri cu creştere pozitivă, celelalte trei având creşteri negative, dintre care cea mai mare (minus 24,1%) se regăseşte la SIF Transilvania.

În noiembrie, pe ansamblul SIF-urilor, investiţiile pe termen scurt au înregistrat o uşoară apreciere (0,7%) faţă de luna anterioară. Ponderea acţiunilor cotate din categoria celor înregistrate în total investiţii pe termen scurt pe ansamblul SIF-urilor, era la finele lunii raportate de 87,5 % (88,5% anterior), iar ponderea acestor acţiuni în total active SIF a scăzut uşor, până la 57,9%, faţă de 58,1% la finele lunii anterioare. Ponderea investiţiilor pe termen scurt în total active ajunge la 66,2% (65,7% anterior) la finele lunii noiembrie.

Nivelul de capitalizare înregistrat pe ansamblul SIF-urilor a fost de 3,8 miliarde de lei, similar cu nivelul lunii anterioare. Exprimată în euro, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 miliarde euro, cu -0,2% sub nivelul lunii anterioare.

SIF Muntenia şi SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, în noiembrie tranzacţionându-se pe fiecare dintre ele 1,50% şi, respectiv, 1,02% din capitalul lor social, în cuantumul a 1.927 tranzacţii realizate pe SIF Muntenia şi 2.454 tranzacţii pe SIF Moldova.

Din punct de vedere al numărului de tranzacţii realizate, SIF Oltenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu având loc 1.743 tranzacţii ce au însumat 0,64% din capitalul social.

AGERPRES