M. Of. nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Act nr. 279/24 Februarie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002 (201100406) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Act nr. 330/10 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (201100406) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Act nr. 350/22 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (201100406) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Act nr. 357/22 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (201100406) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Act nr. 382/22 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 580^2 din Codul de procedură civilă (201100406) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0406 din 09 Iunie 2011
Act nr. 384/24 Martie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 (201100406) Curtea Constituțională a României
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora