M. Of. nr. 0639 din 07 Septembrie 2011
Act nr. 550/03 Mai 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (201100639) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0639 din 07 Septembrie 2011
Act nr. 756/07 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (201100639) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0639 din 07 Septembrie 2011
Act nr. 839/23 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (201100639) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0639 din 07 Septembrie 2011
Act nr. 849/23 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (201100639) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0639 din 07 Septembrie 2011
Act nr. 859/23 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (201100639) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0639 din 07 Septembrie 2011
Act nr. 860/23 Iunie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100639) Curtea Constituțională a României