M. Of. nr. 0708 din 07 Octombrie 2011
Act nr. 967/29 Septembrie 2011 Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene (201100708) Guvernul României

M. Of. nr. 0708 din 07 Octombrie 2011
Act nr. 31/21 Septembrie 2011 Circulară privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 450 de ani de la tipărirea Evangheliei în limba română (201100708) Banca Națională a României

M. Of. nr. 0708 din 07 Octombrie 2011
Act nr. 1046/14 Iulie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 – 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (201100708) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0708 din 07 Octombrie 2011
Act nr. 1146/13 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1^1) lit. b) pct. (i) şi (ii) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (201100708) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0708 din 07 Octombrie 2011
Act nr. 1201/20 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (201100708) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0708 din 07 Octombrie 2011
Act nr. 1204/20 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. e) şi j) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (201100708) Curtea Constituțională a României Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial nr. 707 din 6 octombrie 2011
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3194/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) Declaraţie privind sumele rezultatedin ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilireamodalităţii de plată a acestor sume, publicat în Monitorul Oficial nr. 698 din 3 octombrie 2011 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3193/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport şi Certificat, precum şi a procedurii de eliberare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 698 din 3 octombrie 2011