M. Of. nr. 0095 din 07 Februarie 2012
Act nr. 64/01 Februarie 2012 Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 318 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa“ (201200095) Guvernul României

M. Of. nr. 0095 din 07 Februarie 2012
Act nr. 65/01 Februarie 2012 Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 73.262 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional „Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti“ (201200095) Guvernul României

M. Of. nr. 0095 din 07 Februarie 2012
Act nr. 259/06 Februarie 2012 Decret pentru desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru (201200095) Președintele României

M. Of. nr. 0095 din 07 Februarie 2012
Act nr. 1553/06 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (201200095) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0095 din 07 Februarie 2012
Act nr. 1627/20 Decembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 şi art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin (201200095) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0095 din 07 Februarie 2012
Act nr. 125/02 Februarie 2012 Ordin pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu şi Dezvoltare Economică şi Socială, pentru proiecte finanţate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (201200095) Ministerul Finanțelor Publice