M. Of. nr. 0783 din 04 Noiembrie 2011
Act nr. 1103/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (201100783) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0783 din 04 Noiembrie 2011
Act nr. 1105/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 46 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (201100783) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0783 din 04 Noiembrie 2011
Act nr. 1108/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 (201100783) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0783 din 04 Noiembrie 2011
Act nr. 1119/08 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (201100783) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0783 din 04 Noiembrie 2011
Act nr. 1148/13 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în privinţa sintagmei „în vigoare“, şi ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, raportate la prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 (201100783) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0783 din 04 Noiembrie 2011
Act nr. 1153/13 Septembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-4 din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (201100783) Curtea Constituțională a României Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2721/2011  pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin OMFP 2548/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2011
Lege nr. 188/2011 privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac partedin sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial nr. 763 din 28 octombrie 2011
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2677/2011  pentru modificarea anexei la OMFP 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată,  publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 31 octombrie 2011

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2706/2011 privind pentru modificarea şi completarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 761 din 28 octombrie 2011