M. Of. nr. 0390 din 03 Iunie 2011
Act nr. 535/18 Mai 2011 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism (201100390) Guvernul României

M. Of. nr. 0390 din 03 Iunie 2011
Act nr. 9/31 Mai 2011 Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman (201100390) Parlamentul României

M. Of. nr. 0390 din 03 Iunie 2011
Act nr. 494/30 Mai 2011 Ordin privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operaţiunii de export al unei maşini de alezat şi frezat tip AFP – 230 CNC către firma L&T Special Steels and Heavy Forgings Pvt. Ltd, Hazira Manufacturing Complex, Dist. Surat, Gujarat, India, Pin Code 394510 (201100390) Ministerul Afacerilor Externe

M. Of. nr. 0390 din 03 Iunie 2011
Act nr. 834/31 Mai 2011 Ordin privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază (201100390) Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0390 din 03 Iunie 2011
Act nr. 2151/30 Mai 2011 Ordin privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal (201100390) Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0390 din 03 Iunie 2011
Act nr. 354/19 Mai 2011 Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC (201100390) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii