M. Of. nr. 0372 din 27 Mai 2011
Act nr. 500/18 Mai 2011 Hotărâre privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (201100372) Guvernul României

M. Of. nr. 0372 din 27 Mai 2011
Act nr. 539/25 Mai 2011 Hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecţiei mediului şi apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţionale şi directive europene şi studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice (201100372) Guvernul României

M. Of. nr. 0372 din 27 Mai 2011
Act nr. 540/25 Mai 2011 Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Oraşului Sovata, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Mureş (201100372) Guvernul României

M. Of. nr. 0372 din 27 Mai 2011
Act nr. 510/24 Mai 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (201100372) Președintele României

M. Of. nr. 0372 din 27 Mai 2011
Act nr. 511/24 Mai 2011 Decret privind acordarea Drapelului de luptă Direcţiei generale de informaţii a apărării (201100372) Președintele României

M. Of. nr. 0372 din 27 Mai 2011
Act nr. 509/24 Mai 2011 Decret privind conferirea unor decoraţii (201100372) Președintele României