M. Of. nr. 0819 din 21 Noiembrie 2011
Act nr. 807/14 Noiembrie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale (201100819) Președintele României

M. Of. nr. 0819 din 21 Noiembrie 2011
Act nr. 808/14 Noiembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ în proprietatea acesteia (201100819) Președintele României

M. Of. nr. 0819 din 21 Noiembrie 2011
Act nr. 809/14 Noiembrie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane (201100819) Președintele României

M. Of. nr. 0819 din 21 Noiembrie 2011
Act nr. 813/14 Noiembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor (201100819) Președintele României

M. Of. nr. 0819 din 21 Noiembrie 2011
Act nr. 814/14 Noiembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011 (201100819) Președintele României

M. Of. nr. 0819 din 21 Noiembrie 2011
Act nr. 208/15 Noiembrie 2011 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale (201100819) Parlamentul României