M. Of. nr. 0122 din 20 Februarie 2012
Act nr. 84/14 Februarie 2012 Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi (201200122) Guvernul României

M. Of. nr. 0122 din 20 Februarie 2012
Act nr. 225/14 Februarie 2012 Ordin privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual (201200122) Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0122 din 20 Februarie 2012
Act nr. 5/15 Februarie 2012 Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (201200122) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

M. Of. nr. 0122 din 20 Februarie 2012
Act nr. 3/15 Februarie 2012 Normă privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (201200122) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

M. Of. nr. 0122 din 20 Februarie 2012
Act nr. 49/26 Ianuarie 2012 Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor de la Manila la anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), precum şi a amendamentelor de la Manila la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la Londra la 7 iulie 1995, adoptate prin rezoluţii ale Actului final al Conferinţei părţilor la această convenţie la Manila în anul 2010 (201200122) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

M. Of. nr. 0122 din 20 Februarie 2012
Act nr. 821/10 Februarie 2012 Ordin pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 6 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011-14 mai 2012 (201200122) Ministerul Mediului și Pădurilor