M. Of. nr. 0852 din 02 Decembrie 2011
Act nr. 1136/09 Noiembrie 2011 Hotărâre privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999 (201100852) Guvernul României

M. Of. nr. 0852 din 02 Decembrie 2011
Act nr. 862/28 Noiembrie 2011 Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale (201100852) Președintele României

M. Of. nr. 0852 din 02 Decembrie 2011
Act nr. 863/28 Noiembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei (201100852) Președintele României

M. Of. nr. 0852 din 02 Decembrie 2011
Act nr. 865/28 Noiembrie 2011 Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (201100852) Președintele României

M. Of. nr. 0852 din 02 Decembrie 2011
Act nr. 834/25 Noiembrie 2011 Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător (201100852) Președintele României

M. Of. nr. 0852 din 02 Decembrie 2011
Act nr. 835/25 Noiembrie 2011 Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător (201100852) Președintele României

Te-ar putea interesa și: