M. Of. nr. 0173 din 16 Martie 2012
Act nr. 152/13 Martie 2012 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ – S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice (201200173) Guvernul României

M. Of. nr. 0173 din 16 Martie 2012
Act nr. 159/13 Martie 2012 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (201200173) Guvernul României

M. Of. nr. 0173 din 16 Martie 2012
Act nr. 160/13 Martie 2012 Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. Bucureşti (201200173) Guvernul României

M. Of. nr. 0173 din 16 Martie 2012
Act nr. M.26/09 Martie 2012 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.107/2009 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe (201200173) Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0173 din 16 Martie 2012
Act nr. 70/05 Martie 2012 Ordin pentru abrogarea art. 16 alin. (3) lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 (201200173) Ministerul Administrației și Internelor

M. Of. nr. 0173 din 16 Martie 2012
Act nr. 60/16 Martie 2012 Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina (201200173) Primul-Ministru