M. Of. nr. 0896 din 16 Decembrie 2011
Act nr. 1220/14 Decembrie 2011 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism (201100896) Guvernul României

M. Of. nr. 0896 din 16 Decembrie 2011
Act nr. 1527/15 Noiembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (201100896) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0896 din 16 Decembrie 2011
Act nr. 1528/15 Noiembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (201100896) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0896 din 16 Decembrie 2011
Act nr. 1529/15 Noiembrie 2011 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (201100896) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0896 din 16 Decembrie 2011
Act nr. 16/07 Decembrie 2011 Regulament de completare a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe) (201100896) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

M. Of. nr. 0896 din 16 Decembrie 2011
Act nr. 107/07 Decembrie 2011 Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2011 de completare a reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe) (201100896) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Te-ar putea interesa și: